Sådan lyder loven

​Det er ikke forbudt at have seksuelle fantasier om børn. Men ligeså snart et konkret barn er involveret i voksnes seksuelle handlinger, er det kriminelt og kan blive strafbart. Her får du et overblik over fakta, hvad der er ulovligt og hvorfor.

Fakta:

Det er kriminelt, når voksne har seksuel kontakt med et barn.

Derfor:

Straffeloven beskytter børn mod seksuelle kontakter med voksne af to årsager:

1: Børn er normalt ikke seksuelt aktive i barndommen, og de skal derfor beskyttes mod at blive involveret i seksuelle aktiviteter.

2: Unge, der er seksuelt aktive, har brug for særlig beskyttelse, indtil de er myndige.​​

​Fakta:
Et barn under 15 år må ikke involveres i seksuelle situationer. 

Derfor:

Det er ulovligt og strafbart, fordi der i Danmark er fastsat en seksuel lavalder på 15 år. Det kan give op til otte års fængsel at overskride den. Hvis barnet er under 12 år, kan det give op til 12 års fængsel.​

Fakta:
Loven beskytter teenagere mellem 15 og 17 år mod udnyttelse. 

Derfor:

Nogle voksne kan føle sig særligt seksuelt tiltrukket af teenagere mellem 15 – 17 år. Selvom disse unge er over den seksuelle lavalder, så beskytter loven også teenagere mod udnyttende seksuel kontakt til voksne på tre punkter:

1: En voksen må ikke udnytte sin alder og erfaring til at overtale en person under 18 år til noget seksuelt.

2: En voksen må heller ikke medvirke til prostitution ved for eksempel at betale eller give gaver købe sex hos en person, der er under 18 år.

3: Det er strafbart at få personer under 18 år til at medvirke ved for eksempel seksuelle liveshows. Det kan give op til seks års fængsel. Og tilskuere til sådanne shows kan straffes med fængsel i op til et år.

4: Det er særligt fremhævet i straffeloven, at pædagoger, lærere, trænere og andre, der har et pædagogiske ansvar for en person mellem 15 og 17 år, ikke samtidig må have seksuelle forhold til disse unge.​

Fakta:

Det er ulovligt at se på pornografiske billeder af børn på nettet.

Derfor:

Der ligger tre årsager bag:

1. Børnene udsættes for en seksuel forbrydelse, når billederne bliver optaget.

2. Børnene udsættes for overgreb igen, når ved at blive udstillet på nettet.

3. Man skaber efterspørgsel og dermed nye overgreb.

Før juli 2009 var det først ulovligt, når man valgte at gemme det ulovlige materiale, men nu kan man straffes for at se på billederne på computerskærmen. Strafferammen er et års fængsel. Hvis man har udvekslet ulovlige billeder, er strafferamm​en to år (og seks år under skærpede omstændigheder). Hvis man deltager i produktion af pornografiske billeder af børn, kan man få op til 12 års fængsel.

​Fakta:

Sex med børn på rejser er ulovligt.

Derfor:

Nogle mennesker forestiller sig, at de kan slippe for retsforfølgelse, hvis seksuelle aktiviteter med et barn foregår i et fjernt land. Men for seksuelle forbrydelser mod børn gælder særlige regler. Det betyder, at danske statsborgere, der begår seksuelle overgreb på børn i udlandet, kan straffes i Danmark, også selvom deres handlinger ikke er ulovlige i det land, hvor forbrydelsen er sket.​

​Uddrag af loven:

Her kan du læse uddrag af straffelovens kapitel 23​ om forbrydelser i familieforhold samt kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden​.

Uddrag af loven

Redaktør