Hvad siger lovgivningen?

Den seksuelle lavalder er 15 år. Det vil sige, det er forbudt at have seksuel kontakt med personer under 15 år.

Det er forbudt at have sex med en ung under 18 år, som man har et autoritetsforhold til. Et au­toritetsforhold er fx at man er skolelærer, pæd­agog, fritidsklub-medarbejder eller har andre opgaver over for børn og unge.

Man skal være minimum 18 år for at må afbilledes eller videooptages i pornografisk materiale af nogen art. Du må derfor heller ikke se, downloade eller dele pornografisk materiale indeholdende personer under 18 år. ​

Det er forbudt at udnytte et barn eller en ung. At lokke, eller forsøge at overtale et barn eller en ung til seksuelt samvær er strafbart. Anden seksuel adfærd end samleje er ligeledes forbudt, som fx seksuel berøring, at blotte sig, at komme med seksuelle opfordringer og at belure børn og unge. 

Det er forbudt at krænke andres blufærdighed – uanset deres alder. Det vil sige at blotte dig over for eller belure andre uden deres samtykke. Dette både i virke­ligheden og virtuelt. 

Det er forbudt at tvinge andre til sex. Hvis en per­son ikke giver sit samtykke til at have sex, er det forbudt at gennemtvinge sin vilje og kræve eller påtvinge den anden sex. Det er også forbudt at have sex med en, som ikke er i stand til at give sit samtykke til sex, fx på grund af svækkelse eller beruselse. 

Det er forbudt at have sex med egne børn, plejebørn, søskende eller forældre. 

Redaktør