Pressemeddelelse

​Ny kampagne skal få voksne med seksuelle fantasier om børn til at søge hjælp via en anonym telefonrådgivning. Red Barnet og Sexologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri står bag kampagnen, der skal forhindre seksuelle overgreb på børn.​

Hjælp til potentielle krænkere kan forhindre overgreb på børn

​Seksuelle overgreb på børn kan forhindres, hvis voksne med seksuelle fantasier om børn får den rette hjælp i tide. Derfor går Red Barnet og Sexologisk Klinik nu målrettet efter at få de såkaldt potentielle krænkere til at henvende sig anonymt.

- Mange voksne, der krænker børn, har igennem længere tid har haft seksuelle fantasier om børn, før de begår et fysisk overgreb. Eller de har været forbrugere af ulovligt børnepornografisk materiale. Ved at få fat i de potentielle krænkere og tilbyde dem professionel hjælp og eventuel behandling, kan vi faktisk skåne mange børn for smertefulde overgreb, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Det er muligt at få hjælp

For det er nemlig muligt at hjælpe voksne med seksuel interesse for børn, så de ikke begår overgreb. Derfor henvender Red Barnet og Sexologisk Klinik sig meget direkte til disse voksne, og opfordrer dem til at gå ind på brydcirklen.dk og ringe anonymt til rådgivningen på Sexologisk Klinik.

- Mange voksne med seksuelle fantasier om børn tror ikke, at der er hjælp at hente. De kender ikke til rådgivningen, og samtidig skammer de sig over deres egne tanker og er bange for at blive stemplet og dømt, hvis de for eksempel går til egen læge med problemet. Bryd Cirklens telefonrådgivning er til for dem og tilbyder anonym telefonrådgivning med professionelle fagpersoner, der er vant til at behandle personer med seksuelle problemer, siger Ellids Kristensen, overlæge på Sexologisk Klinik.

Svært at nå målgruppe og bryde tabu

Erfaringer fra Tyskland viser, at målrettede informationskampagner har betydet en markant stigning i antallet af henvendelser fra voksne, der søger hjælp til at genvinde kontrollen over deres seksuelle tanker om børn.

- Mange af de folk, der henvender sig til rådgivningen på Sexologisk Klinik, er bange for, at deres fantasier skal føre til, at de forgriber sig på et barn. De er dybt forpinte og bliver meget lettede over at møde de professionelle rådgivere, der kan hjælpe dem videre i et behandlingsforløb. Flere siger direkte: ’Bare jeg dog havde henvendt mig før,’” siger Ellids Kristensen.

En af de helt store udfordringer er netop at nå ud til målgruppen om et så tabuiseret problem.

- Det er stærkt tabuiseret at have seksuelle tanker om børn. Men vi er nødt til at bryde med tabuet og indse, at det er vigtigt at tale om emnet og om de mennesker, der har brug for hjælp. Ved at fortælle om rådgivnings- og behandlingsmulighederne helt åbent sikrer vi, at flere potentielle krænkere bliver opmærksomme på muligheden for at få hjælp. Og ved at hjælpe flere potentielle krænkere, beskytter og hjælper vi en masse børn, siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

​FAKTA:

Hvad er brydcirklen.dk? 

Brydcirklen.dk er en hjemmeside under Region Hovedstaden Psykiatri, som Red Barnet for fire år siden var med til at etablere. På hjemmesiden kan besøgende indhente viden om mennesker, der har seksuelle tanker om børn samt få telefonnummeret på den anonyme rådgivningslinje, man kan ringe til.

Hvem tager telefonen, når man ringer anonymt? 

Det gør professionelle rådgivere, som er specialuddannede psykologer eller læger fra Sexologisk Klinik. Det vil sige, at han eller hun dagligt arbejder med at hjælpe mennesker med for eksempel pornografi-afhængighed og seksuelle problemer.

Hvad består et behandlingsforløb typisk af?

Fra den anonyme telefonrådgivning kan folk blive henvist til forskellige behandlingsforløb. Behandlingsforløbene kan bestå af terapeutiske samtaler med specialuddannet psykolog eller læge fra Sexologisk Klinik, gruppebehandling eller anden individuel behandling.

Hvordan er mulighederne for at blive helbredt?

Man kan i denne sammenhæng ikke tale om egentlig helbredelse, men det er muligt at hjælpe personen til at få styr på og kontrol over tankerne, så de ikke længere kan føre til overgreb på børn.

Redaktør