Spørgsmål og svar

​Vil du vide mere om kampagnen for brydcirklen.dk? Her kan du få svar på nogle af de typiske spørgsmål, som kampagnen rejser.​

​Hvad er brydcirklen.dk?

Brydcirklen.dk er en hjemmeside under Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden Psykiatri, som Red Barnet for fire år siden var med til at etablere for at gøre opmærksom på rådgivningstelefonen. På hjemmesiden kan besøgende indhente viden om mennesker, der har seksuelle tanker om børn samt få telefonnummeret på den anonyme rådgivningslinje, man kan ringe til.

Hvem henvender sitet sig til?

Brydcirklen.dk henvender sig til alle de mennesker, der har seksuelle tanker om børn.

Hvorfor henvender kampagnen sig til potentielle krænkere?

Fordi det er stærkt tabuiseret at have seksuelle tanker om børn. De mennesker, som er bange for at begå overgreb eller blive børnepornoforbrugere, ved ikke hvordan, de skal få hjælp. En del oplever, at de ikke ved egen hjælp kan få styr på eller kontrol over de seksuelle tanker om børn. Ved at oplyse om mulighederne for hjælp og behandling til mennesker med seksuelle tanker om børn, kan vi være med til at forebygge og forhindre seksuelle overgreb på børn. På den måde hjælper og beskytter vi børnene.

Hvad er formålet med kampagnen?

Formålet er at forebygge og forhindre seksuelle krænkelser mod børn.

Hvordan vil kampagnen påvirke de børn, som ser den?

Kampagnen er med vilje udformet i et sprog som ikke udpensler hvad seksuelle overgreb handler om, men alligevel får budskabet igennem til målgruppen. Derfor vil børn blive meget mindre påvirket af kampagnen end for eksempel den påvirkning, der sker gennem mediernes hyppige reportager fra sager om seksuelle overgreb på børn

Hvorfor bliver der i kampagnen anvendt ”bløde” formuleringer som ”forstår dig” og ”li’ dig lidt for meget”?

Vores ordvalg er ikke et udtryk for, at vi accepterer seksuelle overgreb på børn, men vi har valgt et sprogbrug som tager udgangspunkt i, hvordan målgruppen selv tænker om deres tanker og handlinger. Disse formuleringer appellerer dels til målgruppens behov for at blive mødt respektfuldt – dels skaber de identifikation hos målgruppen. Med kampagnen vil vi etablere en dialog mellem en rådgiver og personer fra målgruppen. Denne dialog er vejen til at skabe de ændringer, som i den sidste ende skal hindre overgreb mod børn

Hvilke erfaringer er der fra lignende kampagner i udlandet?

Vi bygger på erfaringerne fra Tyskland, hvor oplysningskampagnen ”Kein Täter Werden” førte til et meget stort antal af henvendelser fra mennesker som ønskede hjælp og behandling. Over seks år har man i Tyskland åbnet seks behandlingscentre for mænd med pædofile tendenser. Mændene deltager frivilligt i behandlingsprogrammet for at lære at kontrollere deres adfærd – før det er for sent. Cirka syv måneder efter det tredje center åbnede, havde man registreret 98 henvendelser til centrets anonyme telefonlinje. Man registrerede 18-20 henvendelser om måneden og i perioden 2006 – 2008 i alt 800 henvendelser.

Hvad vil det sige ”at have seksuelle tanker om børn?”

Seksuelle tanker om børn er et vidt begreb, der både dækker over voksne mennesker, der (også) tænder på billeder af børn, mennesker der begår seksuelle overgreb på børn, mennesker der downloader børneporno og mennesker der udelukkende ønsker at have sex med børn – frem for voksne. At have seksuelle tanker om børn er derfor ikke nødvendigvis det samme som at være pædofil.

Hvad er forskellen på pædofile og mennesker med seksuelle tanker om børn?

Pædofil er en diagnose betegnelse for mennesker hvis primære seksuelle målgruppe er børn, som ikke er kommet i puberteten. Pædofili betyder at den voksne seksualitet hovedsagligt er rettet mod børn. For nogle voksne er den seksuelle interesse for børn mindre udtalt end den seksuelle interesse i andre voksne. Denne gruppe kan man ikke nødvendigvis betragte som pædofile.

Hvem har typisk seksuelle tanker om børn?

Det er ikke muligt at komme med en profil på en typisk person med seksuelle tanker om børn, bortset fra at den største andel udgøres af mænd. Det kan være personer med høj eller lav uddannelse, høj eller lav social status, enlige eller personer der lever som forældre i helt almindelige familier.

Hvad tænker de selv om at have disse tanker?

Da gruppen af mennesker med seksuelle tanker om børn er så forskelligt sammensat, er der også mange måder, hvorpå de tænker om sig selv og deres tanker. Hvis man forestiller sig et bredt spektrum, så vil den ene ende af spektret omfatte de personer, som fastholder, at der ikke er nogen problemer eller dårlig samvittighed forbundet med deres tanker, at de har ret til at tænke (og udleve) deres tanker, og at det er forkert af samfundet at blande sig i det.

I den modsatte ende af spektret vil det dreje sig om personer, som har store samvittighedsfulde kvaler, skyldfølelse og oplever sig selv som et dårligt menneske. Og så vil der mellem disse yderpunkter være alle mulige blandinger. Det er primært mennesker med samvittighedskvaler og skyldfølelse, som kampagnen henvender sig til.

Hvor mange mennesker drejer det sig om?

Tyske forskere anslår, at det drejer sig omkring en procent af den mandlige befolkning.

Hvem ringer til brydcirklen.dks telefonrådgivning?

 • 80 % af dem der ringer er mænd.
 • Der har været ringet om seks kvinder med bekymrende adfærd.
 • Gennemsnitsalderen på dem, der ringede, var 35 år (15 -72 år), fire var under 18 år.
 • Knap 20 % har ringet til rådgivningen tidligere.
 • Godt halvdelen ringer fra Sjælland, resten fra det øvrige Danmark (40%).

Hvilke gængse problemstillinger og historier ringer folk med?

 • Nogle ringer, fordi de ser på/er tiltrukket af børneporno på internettet.
 • Nogle ringer, fordi de er bange for deres egne seksuelle tanker om børn.
 • Nogle ringer, fordi de føler sig tiltrukket til et barn.
 • Cirka en fjerdel af opkaldene er fra pårørende/sundhedspersoner omkring en person med bekymrende adfærd.

Hvor mange ringer?

Der har været i alt 343 opkald siden rådgivningen blev etableret april 2006. De sidste tre år i gennemsnit 65 opkald. I Danmark anmeldes årligt omkring 2500 seksuelle overgreb. 400 – 500 drejer sig om konkrete overgreb på børn, men dertil kommer blufærdighedskrænkelser og internet baseret kriminalitet. Dertil kommer et mørketal, som formentlig ikke er ubetydeligt. Set i det lys er det få, der ringer.

Hvilken hjælp tilbydes der?

Omkring en fjerdedel af dem der ringer til brydcirklen.dks rådgivningstelefon kommer i behandling på Sexologisk klinik. I telefonleddet vurderer klinikkens rådgivere, om der er behov for henvisning. Henvisning foretages, og hvis den pågældende ønsker at forblive anonym i henvisningsprocessen, bliver det sikret. I såvel telefonkontakten som ved efterfølgende visiterende samtale – som bliver etableret så hurtigt som muligt – bliver behandlingsmulighederne bragt på bane:

 • Gruppebehandling med deltagelse af personer med lignende problemstilling.
 • Individuel behandling med fokus på pågældendes problemstilling.

Hvilke resultater viser behandlingen?

Man kan i denne sammenhæng ikke tale om egentlig helbredelse, men det er muligt at hjælpe personen til at få styr på og kontrol over tankerne, blive bevidst om at undgå situationer som kan forstærke trangen. Det er således ikke sikkert, at man bliver "kureret" for tankerne. Men man kan lære at kontrollere dem og leve med dem, så de ikke længere er farlige for sig selv eller andre.

Internationale studier viser, at man kan forhindre omkring en tredjedel af nye overgreb ved at behandle personer, der er dømt for seksualkriminalitet. Det stemmer overens med de foreløbige resultater fra Danmark.

Der er endnu ikke foretaget studier over effekten af behandling af de personer, der ikke har begået overgreb, men har haft seksuelle tanker rettet mod børn. De personer, der ringer, lever ofte med at betydeligt psykisk pres, som kan have tiltagende konsekvenser på deres sociale liv. Deres adfærd og tanker kan gøre dem y​derst ængstelige og forpinte, og det medfører ofte en subjektiv lettelse, når de blotlægge disse.

Hvem betaler for telefonrådgivningen og behandlingen?

Brydcirklen.dks telefonrådgivning hører under Sexologisk Klinik. Telefonrådgivningens medarbejdere er til daglig ansat som behandlere inden for Region Hovedstadens Psykiatri. Telefonrådgivningen er en landsdækkende funktion, og folk fra hele landet kan ringe og få rådgivning og hjælp.

De mennesker, som efter rådgivningen bliver henvist til behandling, behandles indenfor det danske sundhedsvæsen og i regionernes specialfunktioner på området. Det betyder, at behandlingen bliver betalt af den enkelte region.

Redaktør