​​​​​​​​​​​​

SHAPES

Skizofreni, recovery og guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin – en kvalitativ undersøgelse af klinikeres, patienters og pårørendes perspektiver

​Ansvar

Projektet udføres af ph.d.-studerende Kickan Roed under vejledning af hovedvejleder professor Julie Midtgaard (leder af CARMEN, Psykiatrisk Center Glostrup), primær bivejleder professor Jimmi Nielsen (leder af Enhed for kompliceret skizofreni, Psykiatrisk Center Glostrup), og assisterende vejleder professor Niels Buus (specialist i kvalitativ forskningsmetodik ved det medicinske fakultet, Monash University, Melbourne, Australien). Afdelingssygeplejerske i Enhed for kompliceret skizofreni, Maria Schou Pejstrup, fungerer som klinisk vejleder.

Baggrund, formål og metoder

Behandling med antipsykotisk medicin er ofte livslang for mennesker med skizofreni, men bivirkninger ved medicinen udgør en alvorlig trussel mod brugerens fysiske helbred og personlige recovery (forstået som det at komme sig på trods af sygdom). Ny forskning tyder på, at langsigtet antipsykotisk behandling kan være ubegrundet. Dog er guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin ikke standard praksis i psykiatrien, og mange mennesker med skizofreni vælger selv at stoppe behandlingen hvilket kan medføre tilbagefald af symptomer og/eller ophørssymptomer. Et nyligt initiativ, der tilbyder guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin til voksne med skizofreni indikerer, at fuldstændig eller delvis nedtrapning er mulig og sikker. Forventninger om tilbagefald af symptomer kan udgøre en barriere for udbredelsen af guidet nedtrapning i praksis.
Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at undersøge perspektiver på guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin blandt henholdsvis psykiatrisk sundhedsprofessionelle, personer med skizofreni og deres pårørende. I projektet indgår tre studier: Formålet med Studie 1 er at beskrive holdninger til guidet nedtrapning blandt sundhedsprofessionelle, som interviewes ved hjælp af fokusgrupper. Formålet med Studie 2 og 3 er at beskrive, hvordan henholdsvis personer med skizofreni og deres pårørende oplever guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin, og hvordan dette relaterer sig til oplevelsen af personlig recovery. Der vil blive gennemført gentagne individuelle interviews med cirka 15 personer med skizofreni, der gennemgår guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin (Studie 2), og individuelle interviews med cirka ti pårørende til personer der gennemgår nedtrapning af antipsykotisk medicin (Studie 3).

Perspektiver

Ved at anvende en kvalitativ tilgang, herunder triangulering af metoder og kilder, vil projektet give en dybdegående, nuanceret viden, der vil understøtte personcentreret, evidensbaseret praksis i forhold til nedtrapning af antipsykotisk medicin, der potentielt kan fremme personlig recovery i forbindelse med svær psykisk sygdom.

Økonomi

Ph.d.-projektet er finansieret gennem et ph.d.-stipendium fra Novo Nordisk Fonden i kategorien 'PhD Scholarships in Nursing Research 2021'. Redaktør