​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kickan Roed

Ph.d.-studerende, cand.scient.san og specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske

Kickan har klinisk erhvervserfaring fra børne- og ungepsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri og voksenpsykiatrien i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Fra 1. juni 2021 har Kickan arbejdet som videnskabelig assistent ved Centre for Applied Research in Mental Health Care (CARMEN) ved Psykisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri. Kickans forskningsprofil er kvalitativ forskning med fokus på klinisk relevante udfordringer. Specifikke interesser er psykotiske lidelser, skizofreni, brugen af antipsykotisk medicin og dets indvirkning på brugere, psykiatribrugeres oplevelse af behandling i psykiatrien og deres ret til selv- og medbestemmelse i egen behandling, recoveryorienteret praksis, samt psykiatrisk sygepleje.

Fra januar 2022 har Kickan været indskrevet som ph.d.-studerende i ph.d.-skolen for psykiatri, under Klinisk Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Kickans ph.d.-projekt er forankret på Psykisk Center Glostrup og vil fokusere på kvalitative aspekter af guidet nedtrapning af antipsykotisk medicin til voksne med skizofreni. Ph.d.-projektet er finansieret gennem et ph.d.-stipendium fra Novo Nordisk Fonden i kategorien 'Ph.d.-stipendier i Sygeplejeforskning 2021'.


LinkedIn: Kickan Roed

Mail: kickan.roed@regionh.dkRedaktør