Julebazar er en del af behandlingen

Julebazar for patienter og pårørende er en integreret del af patienternes behandling på afsnit 10
Tale, julesang, tombola, æbleskiver, boder og bolcher. Traditionen tro blev der den første torsdag i december holdt julebazar på døgnafsnit 8 på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor julebag og juleting lavet af patienterne i afsnittet blev solgt.

Arrangementet var igen i år særdeles velbesøgt, og ca. 150 patienter, pårørende og medarbejdere deltog i løbet af dagen. Også tidligere patienter, pårørende og medarbejdere lagde vejen forbi julebazaren. Et arrangement med så mange mennesker er i sig selv en del af træningen og eksponeringen i sociale sammenhænge, da det oftest er her, patienterne på døgnafsnit 8 er udfordret. Derfor er en del af planlægningen fx også at drøfte, hvem der skal stå i hvilken bod – enten selvstændigt eller sammen med medarbejdere - og hvor længe ift., hvad den enkelte patient kan rumme af eksponering.

Mødet mellem tidligere og nuværende patienter til julebazaren er også med til at skabe håb hos de nuværende, indlagte patienter og bidrager på den måde til deres egen recoveryproces. Arrangementet giver også mulighed for, at pårørende til patienter i afsnittet kan møde hinanden.

Overskuddet fra julebazaren går til planlagte, sociale aktiviteter i og uden for afsnittet, som har til formål at træne og eksponere patienterne i netop sociale sammenhænge og er på den måde et led i rehabiliteringsindsatsen. Det kunne fx være et restaurant- eller cafébesøg. 


Redaktør