Adgang til journaloplysninger

Med udgangspunkt i sundhedslovens § 42 a, stk. 4, skal beslutninger om tilladelser til, at øvrige sundhedspersoner (ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og farmaceuter), der kan få en udvidet tilladelse til at indhente elektroniske helbredsoplysninger m.v. (navnlig historiske data og adgang til at søge på tværs af organisatoriske grænser og sektorer), gøres offentligt tilgængelige i en datasikkerhedsinstruks.

Se datasikkerhedsinstruks for Psykiatrisk Center Glostrup

Redaktør