Psykologer

Psykologerne indgår i de tværfaglige teams, hvor de er med til at sikre helhedsperspektivet i behandlingen. 

Psykologernes arbejdsopgaver vægtes forskelligt afhængigt af, hvor man er ansat. ​

Overordnet er psykologerne arbejdsopgaver:

  • at bidrage til den psykiatriske udredning og diagnostisk. Det gøres både ved interviews og psykologiske test af patienterne. 
  • at yde psykologisk behandling i form af samtaler under indlæggelsen og efter udskrivning. Den psykologiske behandling kan foregå individuelt, i grupper og som par- eller familieterapi. Der anvendes både kognitiv psykoterapi og psykodynamisk psykoterapi. Hvilken terapiretning der anvendes, afhænger af den lidelse og de problemer, den enkelte patient har.
    at bidrage til at en psykologisk synsvinkel indgår som en vigtig del af afdelingens kultur. Dette gøres bl.a. ved supervision af andre personalers arbejde. 
  • at bidrage til at pårørende inddrages i behandlingen, og at yde særlig hjælp til pårørende, der føler sig belastede i forbindelse med, at et nært familiemedlem er psykiatrisk patient.
  • at bidrage til at mindske tvang på afdelingen

Psykologerne indgår i undervisning og forskning sammen med de øvrige faggrupper.

Redaktør