804 - Døgnafsnit for rehabilitering

Døgnafsnit 804 er specialafsnit for rehabilitering med plads til 13 patienter. Vi behandler mennesker med psykisk sygdom, som har brug for intensiv støtte til at komme sig og få et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Dit rehabiliteringsforløb​
Et rehabiliteringsforløbet er inddelt i tre faser:
  • ​Udredning: Er af cirka en måneds varighed og har til formål at belyse din helhedssituation i samarbejde med dig og dit netværk. Vi holder netværksmøde med relevante samarbejdspartnere og dine pårørende. Vi udarbejder en behandlingsplan og en rehabiliteringsplan, som omfatter de væsentlige fokusområder, som du ønsker at arbejde med. I rehabiliteringsplanen beskriver vi problemer, ressourcer, kort- og langsigtede mål, og det præciseres, hvem der er ansvarlig for implementering af tiltagene.

  • ​​Behandling: Det er forskelligt, hvor længe denne fase varer. I perioden arbejder vi systematisk i henhold til din individuelle behandlings- og rehabiliteringsplan. Vi stiler mod at forbedre din livskvalitet og funktionsevne ud fra de opstillede mål. .Vi justerer planerne månedligt i samarbejde med dig . 

  • Udslusning: Denne fase er også af individuel varighed. Vi arbejder med at du  afprøver nye færdigheder udenfor afsnittet, opbygger rutiner omkring aktiviteter, beskæftigelse og ophold i din egen bolig. I udslusningsfasen afholder vi sammen med dig udskrivningsmøde med relevante netværkspersoner, herunder pårørende og personale fra den enhed du evt. skal tilknyttes efter din indlæggelse. Ved udskrivningsmødet foretager vi sammen en slutevaluering af forløbet. Vi gennemgår også de videre fokusområder i din rehabiliterings- og recoveryproces, som vil fortsætte i din ambulante behandling. Vi træffer desuden konkrete aftaler om efterbehandling, første fremmøde, medicinering mv.

Redaktør