For fagpersoner

Henvisning

Henvisning til Psykoterapeutisk Ambulatorium sker via CVD.

Da vi er et kombineret psykoterapeutisk og psykofarmakologisk behandlingstilbud, kan der ikke henvises til kun medicinsk behandling.

Efter patienten henvises, indkaldes vedkommende til en indledende vurdering i ambulatoriet. Patienten er ikke garanteret at se en læge/psykiater ved første samtale, da flere faggrupper i ambulatoriet har indledende samtaler. Samtalen består af et diagnostisk interview, hvor der på baggrund af patientens symptombillede vurderes om det er relevant med et forløb i Psykoterapeutisk Ambulatorium.

Vi er ikke et akuttilbud, og vi ser som udgangspunkt patienterne ca. 1 gang om ugen efter påbegyndt behandling. Hvis der vurderes at være brug for mere intensiv ambulant behandling, kan akutteam overvejes indtil pakkeforløbet starter.

Målgruppe
For at patienter kan inkluderes og profitere af forløb i Psykoterapeutisk Ambulatorium, bedes på henvisningstidspunkt vurderes følgende:

  • at patienten er mødestabil, og har mulighed for at kunne møde til behandling i dagstimerne ca. 1 gang om ugen.
  • at patienten er motiveret for psykoterapi, og vurderes at kunne profitere heraf.
  • at patienten både kan og ønsker at være i gruppeterapi. Det er kun i enkelte tilfælde (såsom ved eksempelvis sprogbarrierer) at der kan tilbydes individuelt forløb.
  • at patienten ikke har et aktivt misbrug af alkohol, hash, narkotika eller benzodiazepiner.
  • at patienten er forsøgt behandlet i primærsektor uden tilstrækkelig effekt. 


Redaktør