Forskning

I Psykoterapeutisk Ambulatorium lægger vi stor vægt på, at vores behandlingsformer er evidensbaserede, og vi medvirker gerne til forskning i og udvikling af såvel nye som eksisterende behandlingstiltag.
Aktuelt er vi involverede i følgende forskningsprojekter

SAFIR Family Talk

Et forskningsprojekt, der inkluderer familier med børn i alderen 8-17 år, hvor den ene forælder har været i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri indenfor det seneste år. Projektet skal undersøge, om det ved hjælp af en forebyggende indsats til hele familien er muligt at styrke børnenes robusthed og derved forebygge senere psykisk sygdom.

Projektet løber fra sommeren 2020 og to år frem.

SoREAL

Et forskningsprojekt, der inkluderer patienter med social angst/socialfobi og/eller agorafobi, som kan indgå i kognitiv gruppeterapi. Projektet skal undersøge, om brugen af virtual reality (VR) kan forbedre den nuværende behandling af angst.

KAG Bipolar

Et forskningsprojekt, der inkluderer alle ikke-nydiagnosticerede patienter med en bipolar affektiv sindslidelse, og som skal undersøge, hvorvidt behandlingen kan forbedres ved at samle patienterne i særligt specialiserede teams fordelt på få centre.

Projektet løber fra sommeren 2020 og to år frem. 

Øvrige

Vi indsamler også løbende data, der kan bidrage til at forbedre vores behandlinger.

Eksempler herpå er årlige patienttilfredshedsundersøgelser, LUP, samt de webbaserede spørgeskemaer, kaldet 'Behandlingseffekt', som alle patienter, der tilbydes behandling i Psykoterapeutisk Ambulatorium, får tilsendt ved behandlingens start og slut.

Redaktør