Ofte stillede spørgsmål

Før behandling

Hvad er en indledende vurdering?

Efter du er blevet henvist til behandling hos os, vil du blive indkaldt til en indledende vurdering hos en af vores behandlere. Dette kan være en behandler fra alle faggrupper, der afholder samtalen (dvs. læge, psykolog, eller sygeplejerske). Man er derfor ikke garanteret at komme til at tale med en læge ved første besøg. Der vil til samtalen blive gennemført et diagnostisk interview og lagt en plan for dit behandlingsforløb. Nogle gange skal planen drøftes med teamet på konference, inden den endelig plan lægges. Hvis det ved samtalen (eller efterfølgende konference) vurderes relevant med et forløb i Psykoterapeutisk Ambulatorium, vil dit forløb sættes i gang.

Hvad sker der efter første samtale?

Som led i behandlingen vil du udover det terapeutiske forløb blive indkaldt til KRAMS-gruppe og lægesamtale.

 Under behandling

Kan jeg få individuelle psykologsamtaler udover gruppeterapien?

Hvis du er visiteret til gruppebehandling, er det din primære behandling. Hvis der er noget, du har stort behov for at tale med en behandler om i enerum, kan du spørge dine gruppeterapeuter om muligheden for dette.

Hvordan får jeg fat i min læge/psykiater?

Du kan bede sekretariatet om at sende en besked til den pågældende læge, om at han/hun skal kontakte dig. Der kan også via sekretariatet bookes en tid til medicinkontrol. 

SKAL jeg tage medicin, hvis ikke jeg ønsker det?

Vi har ikke et krav om, at du er i medicinsk behandling, men det kan blive en anbefaling alt afhængigt af dine symptomer. Ved lægesamtalen kan du blive informeret om de fordele, der er ved medicinsk behandling, men du er i din ret til at frabede dig medicinsk behandling. 

Er det min egen læge, der varetager den medicinske behandling under forløbet?

Hvis du får medicin for din psykiske lidelse, vil denne behandling varetages af din læge i ambulatoriet. Hvis du tager medicin for fysisk sygdom, er det fortsat egen læge du skal konsultere vedr. dette.

Hvordan kan jeg få fornyet min recept?

Ved at ringe til sekretariatet og give besked om dette, sendes der besked til psykiater herom. 

Hvem skal jeg ringe til i weekenden eller udenfor åbningstid, hvis jeg akut har brug for støtte/hjælp?

Hvis du får det dårligt, fx med selvmordstanker udenfor åbningstid, kan du finde kontaktoplysninger til vores akutmodtagelse, Livslinjen m.fl. her. 

Hvem er mine kontaktpersoner? 

Dine gruppeterapeuter er dine kontaktpersoner. Hvis du er i individuelt forløb, er denne behandler din kontaktperson.

Har man mødepligt?

Man er forpligtet til at møde til sin behandling. Vi ved, at hvis man ikke følger behandlingen stabilt, er det svært at få den ønskede effekt. Hvis man begynder at have mange afbud til behandlingen, vil man som udgangspunkt blive afsluttet. 

Efter behandling

Hver sker der efter endt behandlingsforløb?

Som udgangspunkt vil man blive afsluttet til egen læge efter sidste planlagte aftale i behandlingsforløbet. Der vil dog altid under ens forløb blive taget stilling til af behandlerne, om der er brug for mere behandling. Nogle får endnu et forløb i ambulatoriet, andre henvises videre til et andet behandlingstilbud. Hvis det vurderes, at der ikke er mere behandling at tilbyde på afslutningstidspunktet, vil man blive afsluttet til egen læge. Størstedelen af vores patienter afsluttes efter endt forløb. 

Hvad gør jeg så, hvis jeg ikke er færdigbehandlet, når mit forløb afsluttes efter pakkeforløbet er færdigt? 

Det er meget almindeligt ikke at opleve, man ikke føler sig 100% symptomfri, når forløbet slutter.
Vi opfordrer til, at man på egen hånd arbejder videre med de tillærte redskaber, evt. med støtte fra privatpraktiserende psykolog eller psykiater.
Hvis vi også vurderer, at der er behov for yderligere behandling i psykiatrisk regi, vil vi lægge en ny plan med dig, som oftest vil være videre behandling hos os eller et andet sted. 

Kan jeg få et nyt forløb på et senere tidspunkt?

Hvis du oplever symptomerne blusser op igen, kan du opsøge egen læge og høre om muligheden for at blive genhenvist. Hvis du ønsker behandling på et specifikt center, skal du orientere egen læge om dette, da det skal fremgå af henvisningen.

Redaktør