Sygeplejerske i retspsykiatrien

​36-årige Sandra Kofoed Buhl begyndte at arbejde i retspsykiatrien lidt ved et tilfælde - nu har hun været på Sct. Hans i ti år og er glad for at kunne følge patienterne over længere tid. Hun trækker dagligt på sine kompetencer inden for blandt andet kommunikation og relationsarbejde i arbejdet og bruger blandt andet sin passion for sport sammen med patienterne.


Hvorfor valgte du at arbejde i retspsykiatrien?

Jeg valgte retspsykiatrien lidt ved et tilfælde. Som nyuddannet havde jeg en forventning om at skulle arbejde i somatikken - det lød 'finest,' synes jeg dengang. Jeg er stadigvæk på Sct. Hans her ti år efter, fordi mine faglige kompetencer i form af kommunikation, relationsarbejde og rekreative og sociale aktiviteter bliver bragt i spil på en anden måde i retspsykiatrien, end hvad jeg har oplevet i somatikken.Har du efteruddannet dig for at kunne arbejde i retspsykiatrien?

Man skal ikke være nervøs for, om man kan nok. Vi er gode til at bygge videre på det fundament, der allerede er, og støtte hinanden, og der bliver lagt vægt på faglig udvikling på Sct. Hans. 

Da jeg var helt grøn, fik jeg som nyansat sygeplejerske en kognitiv grunduddannelse og en tværfaglig retspsykiatrisk efteruddannelse, så jeg var klædt fagligt på til specialet. Undervejs har jeg taget et diplom-modul i klinisk vejledning og en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje. På Sct. Hans arbejder vi meget med det kognitive, så uddannelse bliver prioriteret højt, og rammerne er tilrettelagt, så det kan lade sig gøre. Det har betydet meget for mig, at man fra ledelsens side har set mit faglige udviklingspotentiale og støttet mig i mine karriereønsker.Hvad laver du som sygeplejerske i retspsykiatrien?

Jeg er med til at sørge for, at retningslinjerne for sygeplejen bliver overholdt og sikre så optimale arbejdsgange som muligt. Desuden er jeg kontaktperson for to-tre patienter, som jeg varetager sygeplejen for. Jeg har forskellige fokusområder i min behandling, blandt andet recovery, rehabilitering, misbrugsbehandling og kriminalitetsforebyggelse. Så jeg favner bredt. Vi har som sundhedsprofessionelle en høj grad af faglig refleksion, hvor vi hele tiden - i samarbejde med patienten - overvejer, om vi kan tilrettelægge behandlingen anderledes for at understøtte deres recoveryproces.Hvad er særligt ved dit arbejde?

Jeg synes, det er spændende med de lange indlæggelsesforløb, da det giver 'det hele billede' af patienten. Jeg får lov til at se hver enkelt patients udviklingspotentiale, og det giver stor arbejdsglæde. De fleste af vores patienter er indlagt minimum i to-tre år. Det kan måske afskrække nogen fra at søge ind i retspsykiatrien, fordi man tror, at der går lang tid, før man ser resultater. Men for mig er det lige omvendt: Jeg ser små fremskridt hver dag, der gør en positiv forskel for patienten. Vi skal ikke redde hele verden på en dag, men sætter realistiske mål sammen og fejrer de små succesoplevelser. Hos os er der ikke noget, der hedder 'kun'. Hvert fremskridt er bedre, end da de kom, og det er fedt at se deres udvikling, mens de er her. Arbejder du sammen med andre faggrupper?

Noget af det, der kendetegner hverdagen i retspsykiatrien, er tværfagligheden. 

Jeg har mange faggrupper omkring mig i dagligdagen: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, plejepersonale, socialrådgivere, psykiatere, psykologer og det tværgående rehabiliteringsteam. At arbejde tæt sammen med for eksempel ergoterapeuterne giver mig nye værktøjer, for eksempel til at støtte patienten i madlavningen. Musikterapeuten kan give inspiration til, hvordan man hjælper patienten med at finde ro gennem musik.

Som sundhedsprofessionelle sætter vi en fælles ramme for, hvad vi vil opnå med patienten, og det synes jeg er inspirerende, fascinerende og sjovt. Vi har en høj grad af tværfaglig refleksion, er innovative og overvejer altid, om man kan gøre noget bedre eller anderledes.Hvordan bruger I hinanden som kolleger?

Det er en holdindsats. Jeg står yderst sjældent alene, og det er så dejligt. Det er nok det, der har overrasket mig mest: Kollegernes evne til at bearbejde komplekse episoder og vokse derigennem. Det er nogle skæve, sjove historier, vi går hjem med nogle gange, og vi er gode til at dele med hinanden og spørge ind til, hvordan vi har det.Føler du dig tryg, når du er på arbejde?

Jeg oplever, at der bliver stillet de rammer op, der skal til for at sikre trygheden, når patienternes sygdom kommer til udtryk, og jeg føler mig altid tryg, når jeg går på arbejde. Vi er uddannet i deeskaleringsteknikker og vedligeholder vores træning fire gange årligt. Som kolleger er vi åbne omkring situationer, der kan være svære, og vi trækker på Falck Healthcares psykologrådgivning, hvis der er noget, vi har brug for at følge op på.

Patienterne har en sygdom, der er med til, at de kan agere uhensigtsmæssigt. Det spændende er at finde ud af, hvad der ligger til grund for, at patienterne handler, som de gør. Der er ingen, der står op om morgenen og tænker, at man vil gøre noget ondt ved andre. Noget af det, der har overrasket mig mest positivt ved arbejdet, er patienternes empati og følelser, og jeg føler mig generelt godt passet på af ledelsen og mine kolleger.Bruger du dine personlige interesser i jobbet?

Jeg har en passion for kreative ting, rockmusik og sport. Især håndbold og flag football (en slags amerikansk fodbold) fanger mig, og vi dyrker sport sammen, når der er nogen af patienterne, der har lyst til det. Jeg synes det er dejligt og meningsfyldt, når der er mulighed for at bevæge sig og bruge sig selv.Hvad kommer de nye rammer for retspsykiatrien til at betyde?

Vores nye kolleger kommer til at få en hverdag med mange flere muligheder for aktiviteter sammen med patienterne og en chance for at være med til at starte noget nyt op. Men alt er ikke nyt. Der følger erfarne kolleger med, som tager deres viden med ind i de nye rammer. Personligt glæder jeg mig allermest til at tage imod de nye kolleger og høre, hvad de ser af muligheder i det nye byggeri, og jeg glæder mig til at være sparringspartner for dem og skabe en unik psykiatri sammen.Hvordan er det at arbejde i Roskilde?

​Jeg nyder at arbejde i Roskilde og være i gå-afstand til vand, skov og byliv. Havnen er et samlingssted over sommeren med udsigt til vikingeskibe, der bliver bygget i museets værksteder, og vi har gå-grupper, der tager hen og ser på veteranbiler og motorcykler. Det hyggelige nærmiljø og naturen tæt på er med til at gøre det rart at gå på arbejde.Redaktør