​​​​​​​

Opsøgende psykiatrisk team

​OP-teamet er et specialiseret tilbud til patienter, der er udskrevet og stadig har en retslig foranstaltning. Vi har plads til 80 patienter. Behandling og pleje varetages af teamleder, afsnitslæge, sygeplejersker, so​cialrådgiver derudover en sekretær.

​Idegrundlaget bygger på ACT ”assertive community treatment” – modellen, men må tillempes i forhold til frivillighedsprincippet i ACT, da denne patientgruppe er underlagt en retslig foranstaltning.

Kontaktpersonsgruppen er tværfagligt sammensat af personale, som kvalificerer sig med en grundig viden og erfaring indenfor psykiatrisk pleje og behandling.

Formålet med OP-teamets indsats er:

  • At behandle og pleje patientens psykiske lidelse og derigennem reducere risikoen for fornyet kriminalitet.
  • Nedbringe behovet for genindlæggelse.
  • Øge kontinuiteten i behandlingen, herunder reducere uregelmæssigheder og pauser i kontakten.
  • Hjælpe patienten til bedst muligt at fungere i eget hjem, såvel praktisk som socialt.
  • Støtte patientens relation til familie og andet netværk, samt indgå i samarbejde med disse.
  • Støtte patienten til at indgå i meningsfulde aktiviteter, arbejde og lignende, der ikke har relation til misbrug eller kriminelt miljø.
  • Bedre patientens relation til behandlingen i samarbejde med behandlingsafdeling, botilbud, Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder, støttekontaktpersoner, væresteder, mv.

Den psykiatriske behandling skal forstås bredt, således skal det understreges, at det er gennem den samlede tværfaglige indsats den ønskede forebyggende effekt kan opnås.

Kontakt
OP-team for retspsykiatriske patienter
Carl Nielsens Allé 9, Opgang C, 2. sal 
2100 København Ø

Telefon: 38 64 42 70 - telefontid kl. 8.00 - 15.00
Fax: 38 64 42 71

Elisabeth Myhre

Teamleder

Direkte: 3864 4273

Mobil: 2145 5862

Mail: elisabeth.myhre@regionh.dk


Redaktør