Retspsykiatrisk ambulatorium i Glostrup

​Retspsykiatrisk ambulatorium tilbyder behandling til retslige patienter med særligt komplekse og komplicerede behandlingsforløb. Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk Center Sct. Hans, men er fysisk beliggende på Psykiatrisk Center Glostrup.

Retspsykiatrisk ambulatorium forestår sammen med Opsøgende psykiatrisk team på Østerbro den ambulante behandling af retslige patienter med særligt komplekse og komplicerede behandlingsforløb, hvor andre tilbud har vist sig utilstrækkelige til at sikre et stabilt behandlingsforløb. 

Personalet i ambulatoriet består af en overlæge, en afdelingssygeplejerske, 8 sygeplejersker, en socialrådgiver, en psykolog og en lægesekretær

Målgruppen for ambulatoriet er psykiatriske patienter med en retslig foranstaltning (behandlingsdom), som herudover har særlige komplekse problemstillinger som følge af:

  • Kriminalitetens art: personfarlig kriminalitet i form af vold, ildspåsættelse, røveri, drab eller drabsforsøg
  • Sikkerheds – og adfærdsfærdsmæssige årsager: Aggressiv og truende adfærd
  • Behandlingsmæssige udfordringet: Svært behandlelig, dårlig compliance, manglende sygdomsindsigt
  • Misbrug: Væsentligt misbrug af alkohol eller stoffer
  • At være tovholder i forhold til eksterme samarbejdspartnere: Kommuner, bosteder og kriminalforsorg

Med henblik på at forebygge ligeartet kriminalitet er teamet ansvarligt for og tovholder i forhold til det samlede behandlingsforløb. Overlægen i ambulatoriet er behandlingsansvarlig for alle patientforløb i teamet. På baggrund af den høje kompleksitet foregår behandlingsforløbet i et tæt samspil med en række andre aktører. Hospitaler, kommuner, socialpsykiatri, misbrugsinstitutioner, kriminalforsorg, pårørende etc.

Henvisning til Retspsykiatrisk Ambulatorium skal ske via den centrale visitation: 
Psykiatriens Central Visitation 
Carl Nielsens Allé 9 D, 1. sal
2100 København Ø.
Tlf.: 3864 0200 (10-14)
Fax: 3864 0200

Henvisningen til Retspsykiatrisk Ambulatorium bedes foretaget så tidligt som muligt under en indlæggelse, således at overtagelsen af behandlingsansvaret så vidt muligt kan foregå i forbindelse med en udskrivelse.

Redaktør