​​​​​​

Afsnit R4

​Afsnit R4 er et åbent specialafsnit for retspsykiatri. Vi behandler voksne mennesker på 18 år eller derover med psykisk sygdom og en retspsykiatrisk foranstaltning, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt.

​Afsnit R4 er opdelt i to mindre enheder, hvor R4A har 19 enestuer, og R4B har 9 enestuer. S3B har specielt fokus på rehabilitering.

Aktiviteter
R4 har ansat aktivitetsmedarbejdere, der sammen med dig og personalet tilrettelægger en individuel plan for aktiviteter under indlæggelsen.

Vi har faste fysiske aktiviteter og et erhvervstræningsværksted.

Telefon
R4A: 38 64 21 14 - patienttelefon 46 37 03 43
R4B: 38 64 21 12 - patienttelefon 46 37 03 57

Adresse
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Afsnit R4, Sønderhus
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Redaktør