Undervisning om ADHD og autisme på tværs af psykiatri og kommune - til forældre (BUC Bispebjerg)

​Når dit barn er blevet udredt for ADHD og/eller autisme på BUC Bispebjerg, vil du blive tilbudt at følge et psykoedukationsforløb.

(for patienter, der er bosiddende i Københavns eller Frederiksberg Kommune).​

​​​​​Undervisningen foregår i et samarbejde mellem BUC Bispebjerg og Frederiksberg og Københavns kommune og indeholder forskellige oplæg, der har relation til ADHD.

Målgruppe: Forældre til børn (tom. 17 år) med ADHD, bosiddende i Københavns eller Frederiksberg Kommune. Det er jeres sagsbehandler på afsnittet på BUC, Bispebjerg, der melder jer til. Det er frivilligt at deltage, men tilmeldingen er bindende.

Formål: At formidle viden om ADHD og autisme, herunder behandling og støttemuligheder i forhold til fx dagtilbud, skole og arbejde, samt at give en forståelse for barnets/den unges vanskeligheder med henblik på at hjælpe barnet bedst muligt aktuelt og fremadrettet. I får også mulighed for at danne netværk med andre forældre i samme situation. 

Forløb: Undervisningen strækker sig over 5 møder/u à 2,5 timers varighed. Møderækken skal ses i sammenhæng og afvikles med holdundervisning sammen med andre forældre og gruppedrøftelser. 

Undervisere: Der vil være forskellige undervisere fra gang til gang alt efter oplæggets indhold. Underviserne kan fx være speciallæge, sygeplejerske, psykolog eller en socialrådgiver.


Læs mere om undervisningsforløbene (pdf, åbner i nyt vindue)Redaktør