Om Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse er en del af et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse for børn og unge i Region H, som er forankret i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) under Region Hovedstadens Psykiatri.

Kompetencecenteret for Selvmordsforebyggelse for børn og unge har siden 2011 haft regionsfunktion i behandling af børn og unge med selvmordsadfærd og er placeret på Ungdomsambulatoriet, BUC afd. Bispebjerg. Sammen med Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Amager dækkes den regionale indsats for selvmordsforebyggelse for børn, unge og voksne, og der er et regionalt samarbejde med de to andre klinikker. .

 Organisationsdiagram for selvmordsforebyggelse i Region Hovedstadens Psykiatri
(PC=Psykiatrisk Center. BUC=Børne- og ungdomspsykiatrisk Center)


Kompetencecentre i Danmark

Danmark er det eneste land i verden med kompetencecentre for selvmordsforebyggelse, og disse er etableret i alle fem regioner. 

Regioner med stor geografisk spredning af befolkningen betjener sig af satellitfunktioner med udgående teams.

Region Hovedstaden samt Region Syddanmark har særskilte kompetencecentre for børn og unge, som ud over behandling af børn og unge med selvmordsadfærd også varetager tværsektoriel koordinering, samt samarbejde med regionens kommuner.

De øvrige kompetencecentre i Danmark

Kompetencecenterets opgaver 
Formålet med Kompetencecenteret for Selvmordsforebyggelse for børn og unge i Region Hovedstaden er at forbygge selvmord, selvmordsforsøg og anden selvmordsadfærd blandt børn og unge under 18 år. 

Opgaverne består af:

 • Den kliniske funktion
  Vi ser årligt 175-200 børn og unge i klinikken, hovedsageligt i alderen 13-17 år og fordelt på ca. 2/3 piger og 1/3 drenge. Kompetencecenteret har regionsfunktion i forhold til psykopatologisk screening, selvmordsrisikovurdering og behandling af børn og unge med selvmordsadfærd. Over halvdelen af de børn og unge, som ses i Klinik for selvmordsforebyggelse, bliver viderehenvist til yderligere udredning og behandling i psykiatrien. Der arbejdes også med at udvikle og optimere tiltag i behandlingen herunder folder om kliniksamtalerne, hjemmeside mv.  

 • Tværsektorielt samarbejde med regionens kommuner
  Klinik for selvmordsforebyggelse sender underretninger til de 29 regionale kommuner efter Servicelovens §153 på alle børn og unge. Formålet er, dels at orientere om aktuelle psykiske problemer og mistrivsel og dels at etablere et samarbejde med en effektiv og koordineret opfølgning i kommunalt regi. Hovedparten af de børn og unge, som ses i klinik for selvmordsforebyggelse, har brug for kommunal opfølgning i forlængelse af kliniksamtalerne. Der arbejdes også med det tværsektorielle samarbejde på et mere overordnet plan for at sikre, at alle regionens kommuner har kendskab til tiltag og muligheder i forhold til selvmordsforebyggelse for børn og unge. 

 • Undervisningsopgaver
  Kompetencecenteret underviser i selvmordsscreening og risikovurdering, om klinik for selvmordsforebyggelse og behandling af selvmordsproblematik i forhold til børn og unge samt om forskning, trend og statistikker på området til nyansatte medarbejder, til faggruppemøder eller på afsnit i BUC. I 2021 indgår kompetencecenteret i en gruppe, der skal undervise al klinisk personale i BUC i selvmordsrisikovurdering i forbindelse med lanceringen af et e-learningsprogram i selvmordsrisikovurdering, som det kliniske personale årligt skal certificeres i.

 • Udvikling og forskning indenfor området
  Kompetencecenteret har tilknyttet en forskningsansvarlig post doc, som planlægger og faciliterer samarbejdet imellem klinik og forskning. Aktuelt foregår der et kvalitets- og udviklingsprojekt, hvor formålet er at udvikle og optimere kliniksamtalerne ved en struktureret dataindsamling om henvisningsårsag og selvmordsadfærd ved opstart af klinikforløbet. Ved første samtale besvarer barnet/den unge tre elektroniske, validerede spørgeskemaer, som afdækker oplevelsen af psykologisk stress, beskyttende faktorer (jeg-styrke og oplevelsen af støtte i netværket), samt tidligere og aktuel selvmordsadfærd. Den samlede score for spørgeskemaerne sikrer en struktureret gennemgang af både risiko- samt beskyttelsesfaktorer. Oplysningerne bidrager til at definere individuelt tilpassede mål for behandlingen, for kriseintervention og for strategier, som afhænger af netværk og hjælpsøgende adfærd. 

Redaktør