Henvisning til behandling

Klinik for selvmordsforebyggelse er et ambulant, sub-akut tilbud til børn og unge under 18 år i Region H, og ligger i Ungdomsambulatoriet i Børne- og Ungdomspsykiatrien, afd. Bispebjerg (Lersøpark Alle 107, 1. sal, 2100 Kbh. Ø.)
 
Nedenstående beskriver henvisningsprocedure og behandlingstilbuddet: 

Målgruppe:
Vores behandlingstilbud henvender sig til børn og unge (under 18 år) med selvmords- og/ eller selvskadende adfærd, såsom   presserende selvmordstanker og handlinger forbundet hermed, selvmordsforsøg og/eller selvskadende adfærd fra Region H, og som ikke er tilknyttet anden behandlingskontakt i BUC (Region H).

Er du i tvivl om du eller dit barn er i målgruppen, så er du velkommen til at ringe til vores rådgivningstelefon (tlf. 4012 9850).

Sådan kan du/I blive henvist til klink for selvmordsforebyggelse:
Akut behov for hjælp: hvis du/ dit barn har svært ved at tage afstand fra presserende selvmordstanker, har planer om at tage sit eget liv eller har forsøgt, skal du/I kontakte psykiatrisk akutmodtagelse (link). De har mulighed for at henvise videre til klinik for selvmordsforebyggelse efter en vurdering af problematikken og behovet for indlæggelse.

Hvis behovet for hjælp ikke er akut:
  • Du/I kan kontakte egen læge mhp. at blive henvist til børne- og ungdomspsykiatrien. Her er det vigtigt, at selvmords-/selvskadende adfærd bliver beskrevet i henvisningen. 
  • Jeres kommune har også mulighed for at henvise til børne- og ungdomspsykiatrien, hvis fx du/I i forvejen har kontakt til sagsbehandler i BBU eller PPR. Her er det også vigtigt, at selvmords-/selvskadende adfærd bliver beskrevet i henvisningen og at der ikke ventes på informationer eller undersøgelser andre steder fra, som ikke er relevant for problematikken.
Henvisningen både fra psykiatrisk akutafsnit, egen læge og kommunen bliver sendt til centralvisitationen (CVD) i BUC. Ved evt. afvisning af henvisningen gives henviser besked om dette med begrundelse. Vi bestræber os på at indkalde til førstegangsamtalen indenfor 14 dage efter modtaget godkendt henvisning, og i nogle perioder er dette ikke muligt.   

Du/I er altid velkommen til at ringe til rådgivningstelefonen (tlf. 4012 9850), hvis du/I har spørgsmål til henvisningsproceduren. 

Behandlingen i klinik for selvmordsforebyggelse består af:Indkaldelse til første samtale

Når henvisningen er blevet godkendt, vil du/I blive indkaldt til en førstegangssamtale i klinikken, hvor vi spørger ind til selvmordstanker, handlinger, forsøg, selvskade mv. for at vurdere selvmordsrisiko og til problematikker, som har været udløsende for eller medvirkende til selvmordsadfærd samt påbegynder at arbejde med kriseplan og strategier. Målet med behandlingsforløbet i Klinik for selvmordsforebyggelse er at reducere den aktuelle selvmordsrisiko og forebygge udvikling af yderligere selvmordsadfærd, og da det er et kortvarende behandlingstilbud, bliver der taget stilling til, hvorvidt opfølgningen forsætter enten i kommunalt regi, BUC-regi eller privat regi. Vi ved, at behandling af selvmordsadfærd kan forebygge gentagne selvmordshandlinger.Kliniksamtaler

I kliniksamtalerne (op til fire samtaler) er der fokus på:

  • hvad man kan gøre her og nu for at håndtere eller udholde svære tanker/følelser/trang
  • der laves kriseplan (hvad er mine tegn på krise, hvad kan jeg gøre her og nu for at aflede eller lindre svære tanker og følelser, hvem kan jeg kontakte for at få hjælp og støtte), som løbende opdateres ift. hvilke strategier som virker mv.
  • at forstå den aktuelle situation og belastninger/problemer, som er udløsende for/medvirkende til selvmordstanker mv. og få reduceret de belastninger, som der er mulighed for her og nu samt se på behovet for hjælp til disse efterfølgende kliniksamtalerne
  • forældre/ pårørende inddrages løbende i kliniksamtalerne og vi tilbyder rådgivning i forhold til, hvordan I bedst kan passe på og støtte jeres barn. Nogle børn/unge har brug for støtte til at bruge afledning- eller lindringsstrategier, andre har brug for støtte til at lave nogle aktiviteter sammen og mange har brug for hjælp til, hvordan de kan kontakte andre/forældre og fortælle om, hvordan de har det og hvad de har brug for, især når de har det svært. 


Screening og selvmordsrisikovurdering

Screening og selvmordsrisikovurdering: I kliniksamtalerne spørger vi løbende ind til selvmordstanker mv. for at kunne vurdere den aktuelle selvmordsrisiko og der, hvor vi vurderer, at der er en øget risiko, inddrages forældre/ pårørende yderligere og der tages stilling til, om der kan arbejdes med sikkerhedsaftaler hjemme og mulighed for opsyn med barnet/ den unge, tilbydes hyppigere kontakt hertil i en periode og /eller om der er brug for at henvise til Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup med henblik på  vurdering af behov for en stabiliserende indlæggelse.Underretning

Underretning: Ved forløbets start laver vi en underretning til den kommune, som I bor i og klinikkens socialrådgiver bistår med at udarbejde den. Det gør vi bl.a. for, at kommunen kan følge op ved behov for hjælp og støtte, når behandlingsforløbet afsluttes. Du/I har mulighed for at få råd og vejledning af vores socialrådgiver bl.a. sagsforløbet i kommunen og om rettigheder og muligheder for støtte, som forældre.Psykopatologisk screening

Psykopatologisk screening: Vi laver en psykopatologisk screening, hvor vi spørger ind til symptomer og aktuelle tilstand og ud fra dette vurderer vi behovet for yderligere udredning/behandling i vores psykiatriske regi. Er der det, så tilbyder vi at lave en henvisning til relevante afsnit (alder, optageområde), som oftest vil ligge i forlængelse af kliniksamtalerne.  Redaktør