Nøgletal

​Nedenstående tal er aktuelle tal samt opgørelser for 2015.

I BUC var der i 2015:

  • 600 årsværk/ fuldtidsstillinger
  • 74 døgnpladser - (10 pladser på akutafsnittet, 12 pladser til børn, 43 pladser til unge (27 åbne pladser og 16 intensive) samt 9 pladser til børn og unge med spiseforstyrrelser.
  • 29 dagpladser (11 pladser til børn op til 8 år, 12 pladser til børn mellem 8 og 13 år samt 6 pladser til børn og unge med spiseforstyrrelser)
  • 8752 sete patienter (unikke cpr-numre) (dvs. ambulante forløb, udredningsforløb og indlagte patienter.
  • 8149 patienter (unikke cpr-numre) i ambulant behandling.


Redaktør