Forældrepanelet

​Forældrepanelet er med til at skabe ideer til udvikling, så børn, uge og forældre får størst mulig værdi af kontakten med centret.

Formål

Forældrepanelet rådgiver ledelsen af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center for på den måde at sikre at børn, unge og forældre får størst mulig værdi af kontakten med centret. Emnerne der drøftes i forældrepanelet er meget forskellige. Nogle er helt konkrete og har fokus på det enkelte barn eller unges møde med centeret, eksempelvis god patientinformation, dokumentation, pårørendegrupper og -arrangementer mv. Mens andre emner har fokus på den fremtidige udvikling af centret, et emne kunne være "gode fysiske rammer" eller eksempelvis samarbejde mellem center og kommune.

Panelet

Panelet består af ca. 8 forældre med tilknytning til centret. Altså forældre der har børn, som er i udredning eller behandling på centeret nu, eller har været det inden for de seneste seks måneder. Forældrepanelet mødes med lederen af centeret og yderligere to ledere.

Der holdes møde i forældrepanelet fire gange årligt. Møderne afholdes om eftermiddagen.

Et emne, der har været drøftet i forældrepanelet er overgang mellem psykiatrien og kommunerne.

En forælder siger:

"Vi har behov for, at I som de behandlingsansvarlige samarbejder endnu tættere med kommunerne.

Ellers taber både de unge og vi forældre, som forsøger at finde en vej sammen med dem" 

- Repræsentant fra BUCs forældrepanel den 20. april 2017

På baggrund af blandt andet de synspunkter forældrene i forældrepanelet er kommet med, sætter BUC nu endnu stærkere ind for at forbedre samarbejdet med kommunerne og vil inddrage forældrepanelet i arbejdet. Redaktør