​​​​​​

Forældrepanelet

​Forældrepanelet er med til at skabe ideer til udvikling, så børn, uge og forældre får størst mulig værdi af kontakten med centret.

Som medlem af Forældrepanelet giver du input direkte til BUC’s ledelse.

Forældrepanelet er en vigtig sparringspartner og giver konstruktiv feedback om bl.a. familiers møde med BUC og mulige forbedringstiltag.

Vi lytter til jer som forældre og pårørende og sammen skaber vi udvikling af centret, så børn og unge får størst mulig værdi af kontakten med centret. Panelet består af ca. 10 forældre med tilknytning til BUC, der mødes med
repræsentanter fra centerledelsen. 

Vi mødes fire gange årligt på afd. Bispebjerg, kl. 16.00-17.30.​


Redaktør