​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

OPUS YOUNGOPUS YOUNG er et forskningsprojekt, under forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Projektet vil undersøge behandlingseffekten af OPUS YOUNG, under ledelse af Professor Anne Katrine Pagsberg og Seniorforsker Marianne Melau. Forsøgsdeltagerne randomiseres til behandling i OPUS YOUNG eller standardbehandling. Børn og unge mellem 12 og 17 med psykotiske symptomer henvises fra CVD eller de øvrige enheder i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center til Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Glostrup B295 eller Børnepsykiatrisk Ambulatorium B294 efter alder.

OPUS YOUNG bygger på den oprindelige OPUS model, som er en behandlingsmodel, der har vist god effekt for voksne med psykoselidelser. ​


Hvad tilbyder projektet? 
OPUS YOUNG behandlingsteam giver de patienter der randomniseres til OPUS YOUNG et tilbud om 2-årig intensiv psykosocial og medicinsk behandling og opfølgning for 12-17-årige børn og unge med psykotiske symptomer og deres familier. Man bliver som patient tilknyttet en fast primærbehandler som er tovholder for behandlingen igennem de 2 år og som skal sikre at der er sammenhæng i behandling, social indsats og skole- og beskæftigelsessystemet samt en god overgang til anden behandling efter endt OPUS YOUNG behandling. Til forskel fra OPUS i voksenpsykiatrien skal OPUS YOUNG dække hele regionen og samarbejde med 29 kommuner.  

OPUS YOUNG behandlingsteamet arbejder tværfagligt, i et lille team placeret udenfor hospitalets matrikel i lokalområdet på Brønshøjvej 6A.

OPUS YOUNG teamet er organisatorisk forankret i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Glostrup, B295​. ​

Hvilke kompetencer er der i teamet?

Behandlerteamet består af børne- ungdomspsykiater, specialpsykologer, psykologer, specialsygeplejersker, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og fysio- og/eller ergoterapeut​​

 Redaktør