Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

​​Ét center - flere adresser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden består af to afdelinger - en ambulant afdeling og en døgnafdeling.
Den ambulante afdeling består af 13 afsnit fordelt på adresser i Hillerød,  i Glostrup og på Bispebjerg.  Døgnafdelingen består af otte afsnit i Glostrup og på Bispebjerg.

Hver afdeling ledes af en klinikchef (læge) og en udviklingschef (sygeplejerske).
Afdelingsledelserne udgør sammen med centerchefen centerets ledelse. Det er centerchefen, der har det overordnede ansvar.​