Enhed for udvikling af tværsektorielt samarbejde

’Enhed for Udvikling af Tværsektorielt Samarbejde’ (UTS) hører under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Enheden bidrager til, at børn og unge med psykiske udfordringer eller psykisk sygdom får tidlig og kompetent hjælp så tæt på deres og familiens hverdagsliv, som det er muligt.

UTS arbejder aktuelt med tre initiativer, der på hvert deres indsatstrin understøtter og udvikler samarbejdet mellem BUC, kommunerne og den almene praksis.

Den forebyggende og tidlige indsats til barnet/den unge i kommunen

Inden barnet/den unge har behov for mere indgribende behandling, bliver indsatsen i kommunerne: Intensiveret, understøttet af evidensbaseret viden og forankret lokalt
Læs om projektet ’Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed’ (STIME) her.

Indsatsen under barnets/den unges udredning og behandling i BUC
Samarbejdet med kommunerne bliver under udredning og behandling styrket med nye arbejdsgange og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer.
Læs om projektet ’Tværsektoriel Implementering af Forløbsprogrammer’ (TIF) her.