STIME - Hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

​- i nærmiljøet og inden problemerne vokser sig store.

​Flere og flere børn og unge er i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker børnenes og de unges funktionsniveau og kan betyde, at de fungerer dårligere såvel fagligt som socialt. Samtidig rammer mistrivslen ofte hele familien, og det kan være svært for børn, unge og forældre at finde overskud til at klare dagligdagens udfordringer. 

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til hele familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Psykiatrien skal naturligvis fortsat behandle dem, der har behov for det. Men når region og kommuner arbejder tæt sammen, er det muligt at forebygge, at psykisk mistrivsel udvikler sig og kommer til at kræve mere gennemgribende behandling og fører til alvorlige psykiatriske lidelser. 

UDVIKLING AF LOKALE INDSATSER 

’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et samarbejde mellem syv kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. I udviklingsprojektet tager de otte ligeværdige partnere et fælles ansvar for børn og unges mentale sundhed. 

Målet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre får hjælp i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store. Familierne skal have adgang til lettere behandling og vejledning i kommunen samtidig med, at de får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet. 

TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I FIRE SPOR 

STIME udvikler og afprøver lokale tilbud til børn, unge og deres familier, der er baseret på evidens. På tværs af fag, sektorer og organisationer bidrager projektet med ny viden og nye metoder, som kan leve videre efter projektets afslutning. 

Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 3-17 år, der er i psykisk mistrivsel uden at have behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien. Barnets/den unges udfordringer skal have relation til et af projektets i alt fire spor: 

  1. ’Når tanker om krop og mad fylder for meget’ (tidlige tegn på spiseforstyrrelse blandt 10-17 årige). 
  2. ’Når svære følelser fører til selvskade’ (selvskadende adfærd blandt 13-17 årige). 
  3. ’Når bekymring eller tristhed fylder for meget’ (tegn på angst/depression blandt 6-17 årige). 
  4. ’Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring’ (udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet blandt 3-10 årige). 

3 ½ ÅRIGT PROJEKT MED SATSPULJEMIDLER 

Projektet er finansieret af satspuljemidler på i alt 67 mio. kr. og løber i perioden i 2018-2021. Størstedelen af midlerne er kanaliseret ud til de syv kommuner, hvor aktiviteterne foregår: Gladsaxe, Gentofte, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København, Lyngby-Taarbæk og Bornholm. 

Alle danske regioner har fået midler til satspuljeprojekter i puljen ’Fremskudt funktion’. Puljens formål er at sikre tidlige tværsektorielle indsatser til de børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har behov for en indsats i psykiatrien men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Herunder at styrke samspillet mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser.

Redaktør