STIME

​’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et udviklingsprojekt, hvor Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) samarbejder med syv af hovedstadens kommuner. Målet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store.

Der er på landsplan et stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker barnets/den unges funktionsniveau og kan betyde, at de klarer sig dårligere fagligt og socialt. Hele familien bliver ofte ramt, og både barnet/den unge og forældre kan have svært ved at finde overskud til at klare hverdagslivet.

Formålet med STIME er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse.


Hjælp i kommunen inden problemerne vokser sig store

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Samtidig er det en fordel, at familiens tilknytning til nærmiljøet og hverdagslivet bliver påvirket mindst muligt. Derfor er BUC gået sammen med syv ligeværdige kommunale partnere: Gladsaxe, Gentofte, Høje-Taastrup, Frederiksberg, København, Lyngby-Taarbæk og Bornholm for at udvikle og afprøve lokale tilbud til barnet/den unge og deres familie.   
 
STIME er finansieret af satspuljen ’Fremskudt funktion’ med i alt 67 mio. kr. og løber i perioden 2018-2021. Størstedelen af midlerne bliver kanaliseret ud til de syv kommuner, hvor aktiviteterne foregår.
 
Se tidsplanen for STIME her (følger)

Forløb til 3-17-årige i psykisk mistrivsel

Målgruppen i STIME er familier med børn og unge, der har udfordringer med relation til ét af STIMES i alt fire områder:
 
1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år).
2. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (6-17 år).
3. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år).
4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år).
 
Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.
Redaktør