​​

Selvskadeprojektet

Selvskadeprojektet har til formål at reducere antallet af børn og unge, der skader sig selv på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstadens Psykiatri. Selvskadeprojektet indeholder et forskningsprojekt, TEENS trial, der fra februar 2020 afprøver et målrettet behandlingstilbud til børn og unge i ambulant behandling. 

Behandlingsformen hedder ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) og foregår over internettet. Behandlingen løber over 12 uger og er en tillæ​gsbehandling til den øvrige udredning eller behandling, som patienten modtager på BUC i Region Hovedstadens Psykiatri. ERITA afprøves for første gang i en dansk kontekst. 

Hvem kan deltage?

  • Unge i alderen 13-17 år
  • Ambulant forløb i BUC
  • Min. 5 direkte selvskade-episoder det seneste år og min. 1 den seneste måned
  • En forælder til barnet/den unge, som vil deltage.
  • Den unge skal kunne læse og forstå det skriftlige indhold i ERITA. 

Om ERITA

ERITA er en individuel behandling af selvskadende unge mellem 13 og 17 år. Fra 2020 afprøves ERITA i BUC som en internetbaseret behandling. ERITA løber over 12 uger og er en tillægsbehandling til den øvrige udredning og vanlige behandling, som patienten modtager på centeret. ERITA henvender sig både til den unge og den unges forældre. Familien møder deres ERITA-terapeut ved en indledende samtale i Team for selvskade, og under hele behandlingen har den unge og forældrene igennem to separate behandlingsprogrammer kontakt med den samme terapeut over internettet. I behandlingsforløbet foretager den unge desuden registreringer via en app. Behandlingen sigter mod at bedre den unges evne til følelsesregulering og bedre forældrenes evne til at rumme den unges svære følelser for derigennem at mindske selvskade. Da behandlingen foregår via internettet, griber den mindst muligt ind i familiens dagligdag, ligesom behandlingen er lige for alle patienter uanset, hvor de bor i regionen.

Film om ERITA

Se introduktionsfilmen om ERITA her.

Se introduktionsfilm om ERITA. 

Team for selvskade 

Vi har for satspuljemidler oprettet et specialiseret team, Team for selvskade, bestående af fire medarbejdere samt tilknyttede forskere og konsulenter. Team for selvskade har i løbet af 2019 behandlet selvskadende unge ambulant og afprøvet ERITA face-to-face. Teamet underviser desuden medarbejdere i BUC og udvikler sideløbende et e-læringsprogram til medarbejdere om selvskade.  
Lotte Rubæk

Psykolog og
projektleder 

Christina Holm
Hansen
Sygeplejerske

Ida Lichtenstein 
Jørgensen
Psykolog
 


Kathrine Grovn Nissen
Psykolog (barsel)

Cecilie Krag Semmling 
Psykolog

Kontakt teamet

Kontakt gerne Team for selvskade, hvis du har spørgsmål.

E-mail:
lotte.rubaek@regionh.dk  

Adresse:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg,
Afsnit B195
Team for Selvskade
Lersø Parkallé 107, 1. sal
2100 København Ø

Forskning og finansiering

Ph.d. og postdoc, Britt Reuter Morthorst, er forskningsleder. Psykolog og professor ved Aalborg Universitet, Bo Møhl, er samarbejdspartner og supervisor for Team for selvskade.

Team for selvskade er finansieret af satspuljemidler i perioden september 2018 til og med december 2021. Forskningsprojektet, TEENS trial, er finansieret af Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsfond samt Helsefonden i perioden januar 2020 til og med december 2022.

I forbindelse med selvskadeprojektet udføres der tre studier, hvoraf de to første er pilotstudier, og det tredje er et stort randomiseret, kontrolleret studie.

I TEENS trial vil halvdelen af patienterne få internetbaseret ERITA som tillæg til deres vanlige behandling (den udredning eller behandling, som patienten i forvejen modtager på BUC), mens den anden halvdel vil få vanlig behandling alene. Der vil blive målt på, hvordan patient og forældre har det ved afslutning af behandlingen (eller efter 12 uger), og under RCT'en er der også en forskningsmæssig opfølgning 3 og 12 måneder efter behandlingens afslutning.

De tre studier inklusive deltagerantal og tidsperioder er illustreret herunder:
Redaktør