B201 Døgnafsnit for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup 
B201 Døgnafsnit for større børn
Nordre Ringvej 69
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 05 59/58
​Ledelse 
Overlæge Anne Heurlin ​
Afdelingssygeplejerske Helle Winding​

Besøgstid 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hoved​stadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B201 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder.
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole.
Se skolens egen hjemmeside: ​http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp​.

Hvem kommer på afsnittet? 
Børn i alderen 7-13 år med børnepsykiatriske lidelser så som autismespektrumforstyrrelser, ADHD, spiseforstyrrelser, tvangstanker, psykoser, depression og følelsesmæssig- og adfærdsforstyrrelser. 

Undersøgelse og behandling 
Åbningstider: Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 12.30. I særlige tilfælde kan et barn være på afsnittet i weekenden. ​

Vi ønsker at sikre en hurtig indsats og tilstræber mindst mulig indgriben i barnets dagligdag. Vi tilbyder derfor et individuelt tilrettelagt forløb med dag- eller døgnindlæggelse eller korte strukturerede undersøgelsesforløb via et udgående team.​​

Et indlæggelsesforløb varer oftest ca. 8-10 uger, men da afsnittet også modtager børn akut, kan det forekomme, at indlæggelsen bliver forkortet. ​

Barnet observeres og undersøges i dagligdagen på afsnittet og i afsnittets ​skole. Personalet kan også tage på besøg i barnets almindelige institution og på hjemmebesøg. Barnet/familien vil blive tilknyttet et team bestående af en kontaktperson, psykolog og en læge​​

Forældre kan være medindlagt en kortere periode efter behov, indtil barnet føler sig trygt.

Specielle funktioner
Afsnittet tilbyder også ambulant behandling via et udgående team og dagindlæggelse.​

Det udgående team B29T​

Dagindlæggelse B29A
Afsnittet tilbyder dagindlæggelse, hvor barnet møder kl. 08.00 og tager fra afsnittet først på eftermiddagen. Det anbefales, at barnet fortsætter sine faste fritidsaktiviteter under en dagindlæggelse. ​​

Fysiske rammer​
Der er 8 døgnpladser og 6 dagpladser. Afsnittet råder over 8 værelser, køkken, dagligstue, aktivitetsrum og en stor legeplads.​

Informationsmateriale
Velkomstark
Husorden

​​


Redaktør