Henvisning - patient- og pårørendeinformation

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center undersøger og behandler børn og unge med alle former for psykiatriske lidelser i aldersgruppen 0-17år.

​I skal have en henvisning for at blive undersøgt eller behandlet på centret. 

Har I akut brug fo​r hjælp?

​Hvem bliver henvist? 

Børn og unge mellem 0-17 år med psykiske problemer/psykisk sygdom af en sådan sværhedsgrad, at de ikke kan behandles hos egen læge, hos privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, hos skolepsykolog eller i socialforvaltningen.

Hvordan får j​​eg en henvisning?

Jeres egen læge kan henvise. Derudover kan socialforvaltningen samt pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) henvise jer. Hvis det er kommunen, der henviser jer, orienterer vi altid jeres egen læge om henvisningen.

Hvad sker der, ​​når I er blevet henvist? 

Når vi har modtaget henvisningen, vurderes (visiteres) den af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Vi tager stilling til, hvor hurtigt I har brug for hjælp og hvilken type hjælp, vi umiddelbart vurderer, I har brug for. Herefter kontakter vi jer og jeres læge. Det sker inden 8 dage.

Kort ventet​​id 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, lever op til udrednings- og behandlingsretten. Det vil sige, at patienter, der bliver henvist til psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri har ret til udredning/behandling inden for en måned. Tidsfristen regnes fra den dato, vi modtager henvisningen.

Indlæggelse ell​​​er ambulante besøg?

Vi vil også tage stilling til, hvorvidt det vil være bedst med et ambulant forløb eller om der er behov for en dag- eller døgnindlæggelse. 

Centret er fysisk opdelt i tre afdelinger. Det afhænger af bopælskommune, diagnose, og ventetider, om I bliver tilknyttet Afdeling Bispebjerg, Afdeling Glostrup eller Afdeling Hillerød.

Redaktør