Henvisning og visitation

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center undersøger og behandler børn og unge med alle former for psykiatriske lidelser i aldersgruppen 0-17 år inkl. ​


​Man skal have en henvisning for at blive undersøgt eller behandlet på centret. Både praktiserende læger og børnesagkyndige i kommunerne kan henvise til centret. 

Centralvisitation - én indgang

Alle henvisninger til udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden skal sendes til den centrale visitation (CVI-BUP): 

Carl Nielsen Allé 9 C, 1. sal
2100 København Ø
Tlf.: 3864 0200 (kl. 10-13)

Fax.: 3864 0207
Mail: rhp-adm-cvi-bup@regionh.dk

Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.


Henvisningskriterier

Børn og unge skal henvises til børne- og ungdomspsykiatrien:

 1. hvor der er mistanke om eller påvist
  1. Psykoser​ 
  2. Affektive lidelser (mani/depresssion)
  3. Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker
  4. Anoreksi
  5. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser​

 2. eller hvor barnet/den unge har foretaget alvorlige selvmordsforsøg

 3. eller hvor barnet/den unge er i psykofarmalogisk behandling med neuroleptika, antidepressiva og centralstimulantia

 4. eller ved alvorlige diagnostiske uafklarede psykiske tilstande.


Visitationskriterier

Se vedhæftede fil for at finde BUCs visitationskriterier (målgruppebeskrivelse) - filen er opdateret d. 12. april 2019

​Sådan henviser du til centret

Elektronisk EDI- henvisning for praktiserende læger
Henvisnings skema for kommunerne
Fælles visitation –  spiseforstyrrelser


Kort ventetid 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, lever op til udrednings- og behandlingsretten. Det vil sige, at patienter, der bliver henvist til psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri har ret til udredning indenfor 1 måned og man kan forvente at komme til i løbet af max. 14 dage​. Tidsfristen regnes fra den dato, vi modtager henvisningen.

Akut indlæggelse?

Akutmodtagelse for børn og unge findes på Afdeling Glostrup. ​​​Læs mere her.

Viderehenvisning til privat udredningstilbud

Når centret modtager en henvisning, vurderer vi, om udredningen kan startes inden for en periode på en måned, eller om barnet/den unge skal tilbydes henvisning til et privat tilbud. I begge tilfælde vil familien og henviser få besked senest otte dage efter, at vi har modtaget henvisningen.