B132 Ambulatorium for spiseforstyrrelser

Kontakt
Børne-og Ungdomspykiatrisk Center
B132 - Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, lokalitet BBH
Bispebjerg Bakke 30, opgang 18 A og B
2400 København NV
Telefon 38641073
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.


E-mail: rhp-B132@regionh.dk

Ledelse
Overlæge Ulla Moslet

Afdelingssygeplejerske Trine Frimann​​

Hvem kommer på afsnittet?

Ambulatoriet varetager behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 7-17 år i Hovedstadsområdet og Bornholm​.

Undersøgelse og behandling

Formålet er at tilbyde behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge ind i en positiv vægtudvikling og frem mod sund vægt. Ydermere at hjælpe barnet/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og adfærd, med mindst mulig indgriben i barnets/den unges og familiens hverdag.​

Der er tilknyttet en tværfaglig personalegruppe bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, socialrådgiver og sekretærer.​​

Der er flere behandlingstilbud i ambulatoriet, og vi forsøger at tilpasse behandlingen den enkelte. Målet med al behandling er normalisering af vægt og spisemønster, samt støtte til at vende tilbage til et normalt ungdomsliv.

Der tilbydes Familie Baseret Terapi, FBT, som grundlæggende går ud på at støtte familien, så de kan støtte barnet/den unge.​​ Ved diagnosen bulimi kan der evt. tilbydes CBT-E.

Alle behandlingstilbud indeholder jævnlig vægtkontrol samt FBT-samtale, og alle får tilbud om diætvejledning samt vurdering af vores fysioterapeut. Efter vurdering kan der tilbydes individuel fysioterapi.

​​​Der vil være telefon rådgivning, hvor barnet/den unge eller familien kan ringe ved behov. ​​​​​

Til afsnittet er der tilknyttet et dagafsnit 

B133 Dagbehandling for spiseforstyrrelser, Porten

Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center
Dagbehandling for spiseforstyrrelser, Porten, B133
Bispebjerg Bakke 30, indgang 39
2400 København NV

Telefon 3864 1026 (kl. 9.00-15.00)​​

Porten er en del af den højt specialiserede behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 7-17 år.​

Formålet er at tilbyde intensiv dagbehandling, med støtte og konkret vejledning til hele familien med henblik på at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge ind i en positiv vægtudvikling og frem mod sundvægt. Ydermere at hjælpe barnet/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og adfærd, med mindst mulig indgriben i barnets/unges og familiens hverdag. Et gennemsnitligt behandlingsforløb er ca. 12 uger.​​​

Personalegruppen består i det daglige af 1 psykolog og 3 sygeplejersker. Herudover er der tilknyttet læge, diætist, fysioterapeut og socialrådgiver.​​

Et dagsprogram kan se sådan ud:

Børnene/de unge møder i Porten kl. 12. Herefter serveres et varmmåltid (måltidet spises under vejledning af personalet uden forældrene). Efter frokosten er der gruppe med deltagelse af hele gruppen og under ledelse af psykolog/sygeplejerske/fysioterapeut. Efter gruppen er fælles mellemmåltid, som spises under vejledning af personalet. ​​

Der er  familieterapi/samtaler med faste behandlere en gang om ugen, og der er en ugentlig familiedag med fællesspisning og forældregruppe. ​

To gange om ugen spiser forældrene med om aftenen, hvor forældrene medbringer mad til egen familie.​

Fysiske rammer

B132 holder til i den såkaldte "Welanderbygning" opgang​ 18.​

B133 holder til i Portbygning opgang 39, deraf navnet. Porten er et ganske lille hus, der er meget hyggeligt og hjemligt.​

Informationsmateriale
Foldere kan udleveres ved henvendelse til afsnittet.


Redaktør