​​​​

B132 Ambulatorium for spiseforstyrrelser

Kontakt
Børne-og Ungdomspykiatrisk Center
B132 - Ambulatorium for Spiseforstyrrelser
Bispebjerg Bakke 30, opgang 18 A
2400 København NV
Telefon 38641073
Telefontid: Dagligt 8.00-13.00.

E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

Ledelse

Afsnitsledende overlæge Ulla Moslet
Oversygeplejerske​  ​Helle Roesbjerg.

Hvem kommer på afsnittet?

Ambulatoriet varetager behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 4-17 år i Hovedstadsområdet og Bornholm​.

Undersøgelse og behandling

Formålet er at tilbyde behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge ind i en positiv vægtudvikling og frem mod sund vægt. Ydermere at hjælpe barnet/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og adfærd, med mindst mulig indgriben i barnets/den unges og familiens hverdag.​

Der er tilknyttet en tværfaglig personalegruppe bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, socialrådgiver og sekretærer.​​

Der er flere behandlingstilbud i ambulatoriet, og vi forsøger at tilpasse behandlingen den enkelte. Målet med al behandling er normalisering af vægt og spisemønster, samt støtte til at vende tilbage til et normalt ungdomsliv.

Som førstevalg tilbydes Familie Baseret Terapi, FBT, som grundlæggende går ud på at støtte familien, så de kan støtte barnet/den unge.​​ Ved diagnosen bulimi kan der evt. tilbydes et kognitivt forløb.

Alle behandlingstilbud indeholder jævnlig vægtkontrol samt FBT-samtale, og alle får tilbud om socialrådgivervejledning og diætvejledning i starten af behandlingen.  

Der er en endags obligatorisk forældreworkshop tilknyttet i starten af behandlingsforløbet.

Ved intensivering af behandlingen kan man blive visiteret til dagsafsnittet. Visitering kan også foregå til døgnafsnit B102. 

Fysiske rammer

B132 holder til i den såkaldte "Welanderbygning" opgang​ 18.​

Dagafsnittet holder til i Portbygning opgang 39, deraf navnet. Porten er et ganske lille hus, der er meget hyggeligt og hjemligt.​

Informationsmateriale
Foldere kan udleveres ved henvendelse til afsnittet.


Redaktør