​​​

B13B Dagafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelse

B13B Dagafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelse

Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center
Dagbehandling for spiseforstyrrelser, B13B
Bispebjerg Bakke 30, indgang 17
2400 København NV

Telefon:
Kontor 1: 3864 1238
Kontor 2: 3864 1243
Kontor 3: 3864 1032

Telefontid: kl. 9.00-13.00

Om dagafsnittet og behandlingen 
Dagafsnittet er en del af den højt specialiserede behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 7-17 år. Der er plads til 10 familier i dagafsnittet ad gangen.

Formålet er at tilbyde intensiv dagbehandling med støtte og konkret vejledning til hele familien. Dette med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge ind i en positiv vægtudvikling og hjælpe barnet/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og adfærd. Behandlingen sigter mod at være mindst muligt indgribende i barnets/den unges og familiens hverdag.

Et gennemsnitligt behandlingsforløb er 4 uger derefter en status og vurdering af forlængelse af forløbet mellem 4-8 uger. 

Et behandlingsforløb i dagafsnittet kan etableres på forskellige tidspunkter i det overordnede behandlingsforløb. Det kan fx tilbydes tidligt i forløbet, hvis det efter udredning af spiseforstyrrelsen vurderes, at et ambulant forløb ikke vil være tilstrækkeligt. Eller hvis der, efter afsluttet døgnbehandling, vurderes at være et behov for en vis grad af intensiv behandling.

Det vurderes i samarbejde med familien, hvordan og hvor den bedste hjælp tilbydes.

Behandlingen er målrettet både barnet/den unge og forældre i erkendelse af, at spiseforstyrrelsen påvirker hele familien. Vi anser forældrene som værende den mest magtfulde ressource i barnets/den unges behandling og helbredelse.

Behandlingsprincippet er i høj grad baseret på gruppebehandling i åbne grupper. I både ungeterapigruppen og forældregruppen håndteres de psykologiske aspekter af spiseforstyrrelsen og der arbejdes med forskellige metoder og værktøjer til at håndtere spiseforstyrrelsen.

En gang ugentlig er der individuelle familiesamtaler med familiens behandlere. Her lægger vi sammen en strategi for, hvordan vi bedst støtter barnet/den unge. Ligeledes inddrages familiens samlede situation og trivsel.

To gange om ugen er der aftenspisning med deltagelse af forældrene og én gang om ugen tager vi ud af huset på tur. Dette kunne fx være til Den Blå Planet, Creative Space m.m. Her medbringer vi madpakke og øver at spise ude.

Dagafsnittets fysiske rammer er hyggelige og hjemlige, med fokus på nærvær.

Dagafsnittets daglige personale består af 5 sygeplejersker, 1 pædagog og 1 ernæringsteknolog, udover dette er der tilknyttet psykiater, læger, psykologer, socialrådgiver, diætist, fysioterapeut og lægesekretær.

Ledelse 
Dagafsnittet ligger under Døgnafsnittet B102s ledelse med behandlingsansvarlig overlæge Maj-Britt Glen Lauritsen og oversygeplejerske Anne-Sofie Wezelenburg​.

Lukkedage 
Weekender og helligdage. 

Redaktør