B192 Ambulatorium for småbørn

Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B192 Ambulatorium for småbørn
Bispebjerg Bakke 30, opgang 18B
2400 Kbh. NV.

Telefon: 38 64 10 96, telefontid 8.00-13.00.

E-mail (sikker mail). 

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.

Er dit barn henvist til BUC i denne periode, er det vigtigt at du overholder jeres aftaler, så dit barn kan få hjælp hurtigst muligt.

Det kan være, at nogle af dine aftaler er omlagt til tele/videomøder. Afsnittet kontakter jer, hvis dette er relevant.

Kommer der ændringer i jeres fremmødeaftaler, vil I blive kontaktet af afsnittet.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe til afsnittet, så tiden kan komme en anden til gode. Afsnittets telefonnummer står på de papirer, I har fået tilsendt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Husk også at kigge i e-boks for at holde dig ajour med informationer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Venlig hilsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Ledelse 

Overlæge Merete Weischer
Afdelingssygeplejerske Lene Rasmussen.

Hvem kommer på afsnittet?
Børn i alderen 3-7 år, hvor der er mistanke om forskellige børnepsykiatriske forstyrrelser eller udviklingsproblemer, fx vanskeligheder i regulering af opmærksomhed,  adfærd og søvn, forstyrrelser i socialt samspil og kontakt, samt vanskeligheder i samspillet mellem barn og forældre.

Henvisning kan foretages fx af egen læge, andre speciallæger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller socialforvaltningen i kommunen. 

Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital

Undersøgelse og behandling

Åbningstider for sekretariatet er: Mandag til fredag kl. 8.00-15.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren.

​​Børnene undersøges og behandles ambulant. Undersøgelser foregår som regel om formiddagen, og et forløb indledes med en samtale med barnet og forældrene. En ambulant undersøgelse forløber typisk over 4 uger med et samlet forløb over et par måneder. Forløbet kan dog vare længere, såfremt undersøgelsen fortsætter i et behandlingsforløb. ​​​

En undersøgelse består typisk af samtaler med forældrene om barnets udvikling og vanskeligheder, samt af undersøgelser og observationer af barnet i ambulatoriet, herunder psykologiske undersøgelser og lægeundersøgelse. Typisk foretages også en observation i barnets daginstitution/skole som led i undersøgelsen. I undersøgelsen indgår ofte diagnostiske interviews og udfyldelse af spørgeskemaer om barnets symptomer og funktion. ​

Behandlingen kan bestå af vejledning og undervisning (psykoedukation), psykoterapeutisk behandling, eller medicinsk behandling afhængig af barnets og familiens behov.

​Personalet er tværfagligt og består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut og sekretærer. 

Informationsmateriale
Afsnittet har en informationspjece, der fremsendes ved indkaldelse til undersøgelse/behandling, eller efter ønske kan rekvireres.​
Redaktør