B192 Ambulatorium for småbørn

Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B192 Ambulatorium for småbørn
Bispebjerg Bakke 30, opgang 17A
2400 Kbh. NV.

Telefon: 38 64 10 96, telefontid 8.00-15.00.

E-mail: rhp-B192@regionh.dk

Ledelse 

Overlæge Merete Weischer
Afdelingssygeplejerske Lene Rasmussen.

Hvem kommer på afsnittet?​

Børn i alderen 3-7 år, hvor der er mistanke om forskellige børnepsykiatriske forstyrrelser eller udviklingsproblemer, f.eks. vanskeligheder i regulering af opmærksomhed, adfærd og søvnforstyrrelser i socialt samspil og kontakt, samt vanskeligheder i samspillet mellem barn og forældre.​

Henvisning kan foretages f.eks. af egen læge, speciallæge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller socialforvaltningen i kommunen.​

Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital

Undersøgelse og behandling

Åbningstider for sekretariatet er: Mandag til fredag kl. 8.00-15.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren.

​​Børnene undersøges og behandles ambulant. Undersøgelser foregår som regel om formiddagen, og et forløb indledes med en samtale med barnet og forældrene. En ambulant undersøgelse forløber typisk over 4 uger med et samlet forløb over et par måneder. Forløbet kan dog vare længere, såfremt undersøgelsen fortsætter i et behandlingsforløb. ​​​

En undersøgelse består typisk af samtaler med forældrene om barnets udvikling og vanskeligheder, samt af undersøgelser og observationer af barnet i ambulatoriet, herunder psykologiske undersøgelser og lægeundersøgelse. Typisk foretages også en observation i barnets daginstitution/skole som led i undersøgelsen. I undersøgelsen indgår ofte diagnostiske interviews og udfyldelse af spørgeskemaer om barnets symptomer og funktion. ​

Behandlingen kan bestå af vejledning og undervisning (psykoedukation), psykoterapeutisk behandling, eller medicinsk behandling afhængig af barnets og familiens behov.

​Personalet er tværfagligt og består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut og sekretærer. 

Informationsmateriale
Afsnittet har en informationspjece, der fremsendes ved indkaldelse til undersøgelse/behandling, eller efter ønske kan rekvireres.​
Redaktør