B193 Ambulatorium for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B193 Ambulatorium for større børn
Bispebjerg Bakke 30, indg. 16 C, 1. sal.
2400 København NV

Telefon: 38 64 11 21, telefontid 9.00-15.00.
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 14.00. Fredag kl. 8.00 til 12.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren.​​
Fax: 38 64 11 38

Ledelse 
Konst. overlæge Birgitte Bugge ​
Afdelingssygeplejerske Line Saxtorph Larsen

 
Hvem kommer på afsnittet?
Børn i alderen 8-13 år til undersøgelse og behandling for depression, psykose, OCD, angst, Tourettes syndrom, ADHD og autismespektrumforstyrrelser.
 
Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.

Undersøgelse og behandling
En undersøgelse kan bestå af samtaler med barn og forældre, psykologiske og lægelige undersøgelser og observationer samt efter samtykke fra forældrene, indhentning af oplysninger fra andre der kender barnet.​​

Behandlingen kan bestå af samtaler med barnet/familien, individuel terapi til barnet, medikamentel behandling eller forældretræning og vejledning individuelt eller i grupper.

Fysiske rammer​
Samtaler og undersøgelser foregår på behandlernes kontorer eller i særligt indrettede undersøgelsesrum

​Specielle funktioner
ADHD-ambulatorium
ADHD-ambulatoriet følger børn og unge i alderen 3 – 17 år, som er i behandling med medicin for ADHD.​

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
ADHD-ambulatorium
Bispebjerg Bakke 30, 1.sal, opgang 16 B
2400 København NV
Telefon: 38 64 11 21

Mandag til fredag kl. 9.00-15.00.

Konsulentfunktion
Ambulatoriets læger har konsulentfunktion over for Rigshospitalet.​

 

 
Redaktør