B193 Ambulatorium for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B193 Ambulatorium for større børn
Bispebjerg Bakke 30, indg. 16 C, 1. sal.
2400 København NV

Telefon: 38 64 11 21 (mandag-fredag kl. 8-15).

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 15.30. Fredag kl. 8.00 til 13.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren i receptionen.​​

Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Birgitte Bugge.
Afdelingssygeplejerske Line S. Larsen.

Hvem kommer på afsnittet? 
Børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
Undersøgelse kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne).

Undersøgelse og behandling 
En undersøgelse kan bestå af samtaler med barn og forældre, psykologiske og lægelige undersøgelser og observationer indhentning af oplysninger fra andre der kender barnet.​​

Behandlingen kan bestå af samtaler med barnet/familien, individuel terapi til barnet, vejledning individuelt eller i grupper og medikamentel behandling.

Fysiske rammer
Samtaler og undersøgelser foregår på behandlernes kontorer eller i særligt indrettede undersøgelsesrum. 
Redaktør