B195 Ambulatorium for unge

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B195 Ambulatorium for unge
Lersø Parkallé 107, 1 sal
2100 København Ø

Telefon: 38 64 11 73, telefontid 9.00-15.00.

E-mail: rhp-B195@regionh.dk

Ledelse ​

Konst. overlæge Maja Nyland Westermann
Afdelingssygeplejerske Mette Windsmose.​

Hvem kommer på afsnittet?

Unge i alderen 14-17 år med forskellige former for psykiske lidelser og forstyrrelser. De psykiske vanskeligheder skal være af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle ved privat-praktiserende Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, i den unges hjemkommune eller ved Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).​

Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.

 

Undersøgelse og behandling

En ambulant undersøgelse består af samtaler med den unge og dennes forældre enten sammen og/eller hver for sig; af lægeundersøgelse og psykologiske undersøgelser samt af indhentning af oplysninger fra f.eks skole, socialforvaltningen eller andre institutioner efter samtykke fra den unge, der er 15 år og derover,  eller samtykke fra forældre.​​

Formålet er at finde ud af den unges styrker og vanskeligheder.

I nogle tilfælde vil undersøgelsen kunne suppleres med tilbud om behandling fra ambulatoriet. Behandlingen kan omfatte, individuel terapi til den unge, forskellige former for gruppeterapi til den unge, støttende samtaler til forældrene, samt fortsat kontrol af iværksat medicinsk behandling. ​

1. møde i ambulatoriet vil ofte tage 1½ time. De efterfølgende samtaler og møder vil som regel være af ca. en halv til en times varighed. ​

Et ambulant udredningsforløb strækker sig som regel over tre måneder. Ved behov for behandling i form af samtaler, gruppebehandling eller opfølgning på medicinsk behandling, kan forløbet vare længere.​​

Behandlerne vil kunne være psykologer sygeplejersker, pædagoger og læger. Der er også tilknyttet socialrådgiver og diætist.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9.00-15.00.

Specielle funktioner

Ambulatoriet har specialfunktioner for unge med selvmordsadfærd, for unge med depression og bipolar lidelse samt for unge med psykose.​

Fysiske rammer

I ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette.

Informationsmateriale
Velkomstpjece til B195 og til BUC, informationspjece om patientrettigheder samt informationspjecer for forskellige psykiske sygdomme.​

Redaktør