​​​​​​

B195 Ambulatorium for unge

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B195 Ambulatorium for unge
Lersø Parkallé 107, 1 sal
2100 København Ø

Telefon: 38 64 11 73, telefontid man-fre kl. 8.00-13.00.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe på ovenstående telefonnummer, så tiden kan komme en anden til gode. 

E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.
Ledelse ​

Overlæge Pernille Prahl
Oversygeplejerske​r Anne Linden og Lars Elvang.

Hvem kommer på afsnittet?

Unge i alderen 14-17 år med forskellige former for psykiske lidelser og forstyrrelser. De psykiske vanskeligheder skal være af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle, i den unges hjemkommune eller ved Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).​ 

Unge, der kan henvises, er fx unge med depression, ADHD, OCD, autisme eller psykose.

Specielle funktioner

Ambulatoriet har specialfunktioner for unge med selvmordsadfærd, for unge med depression og bipolar lidelse samt for unge med kønsidentitetsproblematikker.​

Undersøgelse og behandling

En ambulant undersøgelse består af samtaler med den unge og dennes forældre enten sammen og/eller hver for sig; af lægeundersøgelse, interviews, spørgeskemaer og psykologiske undersøgelser samt af indhentning af oplysninger fra f.eks skole, socialforvaltningen eller andre institutioner efter samtykke fra den unge, der er 15 år og derover,  eller samtykke fra forældre.​​

Formålet er at finde ud af den unges vanskeligheder og behov.

Efter endt undersøgelse vil der i de fleste tilfælde kunne suppleres med tilbud om behandling fra ambulatoriet. Behandlingen kan omfatte støttende samtaler, sygdomslære enten individuelt eller i gruppe, medicinsk behandling og i nogle tilfælde terapeutiske forløb. ​

1. møde i ambulatoriet vil ofte tage en halv dag. De efterfølgende samtaler og møder vil som regel være af ca. en halv til en times varighed. ​

Behandlerne vil kunne være psykologer sygeplejersker og læger. Der er også tilknyttet socialrådgiver. 

Fysiske rammer

I ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette. 

Redaktør