B294 Ambulatorium for børn

Kontakt  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Det Ambulante Hus
B294 Ambulatorium for børn
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby

Tlf. 38 64 05 00, telefontid 9.00-15.00.
Fax 43 23 48 62

E-mail: rhp-B294@regionh.dk

Ledelse 
Overlæge  Simone Rasmussen

​​​Afdelingssygeplejerske Lars B. Emanuelsen

Hvem kommer på afsnittet? 
Børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 

Derudover undersøges og behandles børn og unge 3-17 år, der er udviklingshæmmede og tillige har en kompliceret børnepsykiatrisk problemstilling

Undersøgelse og behandling 

Ved et ambulant forløb udredes patienten gennem 3-5 sessioner. Samtidig møder forældrene 1-2 gange til samtale om den tidligere udvikling og de sociale- og familiemæssige forhold. I undersøgelsen indgår ofte en psykologisk test. 

Samtaler og møder vil som regel være af ca. en times varighed.

I nogle tilfælde vil undersøgelsen kunne suppleres med tilbud om behandling fra ambulatoriet. Behandlingen kan omfatte støttende samtaler til forældrene, individuel terapi til barnet samt fortsat kontrol af iværksat medikamentel behandling.

Et ambulant forløb kan bestå af få samtaler eller være langvarigt med omfattende undersøgelser og møder med skole, daginstitution eller socialforvaltning. Et ambulantforløb strækker sig som regel over minimum tre måneder.

Specielle funktioner

Ambulatoriet kan henvise til familieterapeutisk team:

Familie terapeutisk team

Teamet behandler psykiatrisk multistressede familier, hvor der findes komplicerende faktorer udover en psykisk lidelse hos et barn. Dette vil ofte være flere diagnoser hos samme barn, flere børn i samme familie med psykisk lidelse, forældre med psykisk lidelse, eller at de hjælpeforanstaltninger der er sat i værk, ikke har haft den tilsigtede effekt.

Teamet arbejder med samarbejdende familieterapi, som baserer sig på narrativ terapi, socialkonstrutionistisk empowerment og recovery-tænkning, inddragende elementer fra systemisk, KAT, ACT, netværks-arbejde og åben dialog. 

Teamet kan kontaktes på mail: RHP-B298@regionh.dk

Fysiske rammer

I Ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Der er også tilknyttet et observationslegerum til ambulatoriet. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette.

Informationsmateriale
Velkomstpjece
Redaktør