B294 Ambulatorium for børn

Kontakt  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Det Ambulante Hus
B294 Ambulatorium for børn
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby

Tlf. 38 64 05 00 (mandag-fredag kl. 8.00-13.00).

E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 15.30. Fredag kl. 8.00 til 13.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren i receptionen.​​

Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.

Er dit barn henvist til BUC i denne periode, er det vigtigt at du overholder jeres aftaler, så dit barn kan få hjælp hurtigst muligt.

Det kan være, at nogle af dine aftaler er omlagt til tele/videomøder. Afsnittet kontakter jer, hvis dette er relevant.

Kommer der ændringer i jeres fremmødeaftaler, vil I blive kontaktet af afsnittet.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe til afsnittet, så tiden kan komme en anden til gode. Afsnittets telefonnummer står på de papirer, I har fået tilsendt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Husk også at kigge i e-boks for at holde dig ajour med informationer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Venlig hilsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Ledelse 

Afsnitsledende overlæge Lill Brynildsen.
​​​Afdelingssygeplejerske Lars B. Emanuelsen.

Hvem kommer på afsnittet? 
Børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
Undersøgelse kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne).

Undersøgelse og behandling 
En undersøgelse kan bestå af samtaler med barn og forældre, psykologiske og lægelige undersøgelser og observationer indhentning af oplysninger fra andre der kender barnet.​​

Behandlingen kan bestå af samtaler med barnet/familien, individuel terapi til barnet, vejledning individuelt eller i grupper og medikamentel behandling.

Specielle funktioner
Derudover undersøges og behandles børn og unge 3-17 år, der er udviklingshæmmede og tillige har en kompliceret børnepsykiatrisk problemstilling.

Fysiske rammer
Samtaler og undersøgelser foregår på behandlernes kontorer eller i særligt indrettede undersøgelsesrum.
Redaktør