B377 Ambulatorium Bornholm

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Bornholm
Afsnit B377
Sygehusvej 16
3700 Rønne

Telefon: 38 64 66 00

Se BUCs online forældreundervisning.

E-mail (sikker mail).

Telefontid: Kl. 9.00-12.00. ​

Ambulatoriet er åbent mandag – torsdag 8 – 16, fredag 8 – 13
Der kan i visse tilfælde laves aftaler med den enkelte behandler uden for almindelig åbningstid.

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Ledelse
Afsnitsledende overlæge Anne Châtillon
Oversygeplejerske​ Katja Freson-Føhns.

Hvem kommer på afsnittet?
Børn og unge i alderen 0-18 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge og behandle hos egen læge, via hjemkommunens tilbud eller i PPR-regi. 

Ambulatoriet modtager kun patienter, der er visiteret via Bispebjergs centrale visitation; det vil sige, at der ikke kan henvises direkte til os og, at ambulatoriet ikke har nogen akutfunktion.

Der henvises til egen læge og akuttelefonen 1813, hvis I har brug for akut hjælp.

Undersøgelse og behandling
Ambulatoriets medarbejdere varetager undersøgelser og behandling af patienter, der henvises til os. Der arbejdes tværfagligt og der varetages både psykologisk behandling og behandling med medicin. 

Fagpersonalet består af speciallæge, sygeplejersker og psykologer. Som udgangspunkt foretages der også en somatisk undersøgelse hos lægen i forbindelse med udredningen og der skal muligvis tages blodprøver, EKG mm. Der foretages altid somatisk undersøgelse ved medicinering.

Når patienten er blevet henvist og visiteret, starter alle forløb med en indledende vurdering hos en eller to behandlere; her deltager patient og forældre. ​​​

Herefter startes et udredningsforløb og det vurderes om patienten herefter skal fortsætte i behandling på ambulatoriet eller afsluttes til videre behandling hos egen læge eller i kommunalt tilbud.

I visse tilfælde er det nødvendigt at starte behandling straks og eventuelt behandle parallelt med udredningsforløbet.​

Specielle funktioner
Ambulatoriet kan være behjælpeligt med at arrangere patientrejser i det tilfælde, hvor det er nødvendigt, at en patient møder til undersøgelse/behandling i København.

Fysiske rammer
Ambulatoriet er lokaliseret i et større parcelhus på Sygehusvej 16 i Rønne. Det er hyggelige omgivelser og meget lidt hospitalsagtig.

Informationsmateriale
Kontakt afsnittet for at få mere information.

Redaktør