B391 Ambulatorium for små børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B391 Ambulatorium for småbørn 
Indgang 20, 1. sal​
Dyrehavevej 50
3400 Hillerød

Tlf:  38 64 65 62
Telefontid mandag-fredag kl. 9.00-13.00
E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.

Er dit barn henvist til BUC i denne periode, er det vigtigt at du overholder jeres aftaler, så dit barn kan få hjælp hurtigst muligt.

Det kan være, at nogle af dine aftaler er omlagt til tele/videomøder. Afsnittet kontakter jer, hvis dette er relevant.

Kommer der ændringer i jeres fremmødeaftaler, vil I blive kontaktet af afsnittet.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe til afsnittet, så tiden kan komme en anden til gode. Afsnittets telefonnummer står på de papirer, I har fået tilsendt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Husk også at kigge i e-boks for at holde dig ajour med informationer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Venlig hilsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.
Ledelse
Afsnitsledende overlæge Lise Ellemann Höegh
Afdelingssygeplejerske Charlotte Dyrløv Madsen​.

Hvem kommer på afsnittet?​

Børn i alderen 3-7 år, hvor der er mistanke om forskellige forstyrrelser eller udviklingsproblemer, f.eks. vanskeligheder i regulering af opmærksomhed, søvn og adfærd, forstyrrelser i soc​​ialt samspil og kontakt, samt vanskeligheder i samspillet mellem barn og forældre.​

Henvisning kan foretages f.eks. af egen læge, speciallæge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller socialforvaltningen i kommunen.​

​​Undersøgelse og behandling

Åbningstider for sekretariatet er: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 14.00. Fredag kl. 8.00 til 14.00. 

​​Børnene undersøges og behandles ambulant. Undersøgelser foregår som regel om formiddagen, og et forløb indledes ofte med samtale med barnet og forældrene. Der vil være en efterfølgende samtale med forældrene alene.
En ambulant undersøgelse forløber typisk over 2-4 uger. Forløbet kan dog vare længere, såfremt undersøgelsen fortsætter i et behandlingsforløb. ​​​

En undersøgelse består typisk af samtaler med forældrene om barnets udvikling og vanskeligheder, samt af undersøgelser og observationer af barnet i ambulatoriet, herunder psykologiske undersøgelser og lægeundersøgelse. Typisk foretages også en observation i barnets daginstitution/skole som led i undersøgelsen. I undersøgelsen indgår ofte diagnostiske interviews og udfyldelse af spørgeskemaer om barnets symptomer og funktion. ​
Derudover kan der evt. indhentes oplysninger fra samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, børnehave mm. Udredningen afsluttes som oftest med tilbagemelding til forældrene og med et netværsmøde.

​Behandlingen kan bestå af vejledning og undervisning (psykoedukation), psykoterapeutisk behandling, eller medicinsk behandling afhængig af barnets og familiens behov.
Vi tilstræber et godt samarbejde med børn, forældre, pårørende og samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, børnehave mm.

​Personalet er tværfagligt og består af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer. 

Parkeringsforhold

Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads.
Redaktør