B393 Ambulatorium for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B393 Ambulatorium for større børn
Indgang 20, 1.sal
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

Tlf: 38 64 65 62(mandag-fredag kl. 8-15)
Fax: 38 64 65 64
E-mail: rhp-b393@regionh.dk

Ledelse
Overlæge Eline Levin
Afdelingssygeplejerske Bitten Krarup.

Hvem kommer på afsnittet?
Børn i aldersgruppen 8-13 år, der henvises pga. forskellige psykiske problemer. Det kan f.eks. være:

- Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
- Affektive lidelser: F.eks. depressive tilstande
- Angst og tvangslidelser
- Belastnings- og tilpasningsreaktioner
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
- Psykiske lidelser hos mentalt retarderede
- Psykotiske tilstande
- Tilknytningsforstyrrelser
- Tourette Syndrom
- Udviklingsforstyrrelse (ADHD).


Undersøgelse og Behandling
Undersøgelsen kan bestå af samtaler med forældre og barn, lægeundersøgelse og psykologisk undersøgelse og observation af barnet i institution eller skole. Derudover kan der evt. indhentes oplysninger fra samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, ​børnehave m.m. Udredningen afsluttes oftest med tilbagemelding til forældre og med et netværksmøde.

Behandlingen i ambulatoriet kan bestå af medicin, samtaleterapi og et gruppeforløb. Vi tilstræber et godt samarbejde med børn, forældre, pårørende og samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, børnehave m.m.​

​​Samtaler og møder vil som regel være af en times varighed. Den gennemsnitlige udredningstid på afsnittet er 3-4 måneder. Undersøgelse og et eventuelt behandlingsforløb kan være meget forskelligt fra barn til barn, afhængigt af problematikken.

Fysiske rammer
Samtaler foregår i behandlerens kontor. Desuden har vi forskellige undersøgelsesrum med legetøj.

Informationsmateriale
Region Hovedstadens Psykiatris Velkomstmappe


Redaktør