B393 Ambulatorium for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B393 Ambulatorium for større børn
Indgang 20, 1.sal
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

Tlf: 38 64 65 62 (mandag-fredag kl. 8-15)
E-mail: rhp-b393@regionh.dk

Ledelse
Afsnitsledende overlæge Eline Levin.
Afdelingssygeplejerske Bitten Krarup. 

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.00 til 15.30. Fredag kl. 8.00 til 13.00. Ved ankomst til ambulatoriet rettes henvendelse til sekretæren i receptionen.​​

Hvem kommer på afsnittet? 
Børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i barnets hjemkommune eller i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
Undersøgelse kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne).

Undersøgelse og behandling 
En undersøgelse kan bestå af samtaler med barn og forældre, psykologiske og lægelige undersøgelser og observationer indhentning af oplysninger fra andre der kender barnet.​​

Behandlingen kan bestå af samtaler med barnet/familien, individuel terapi til barnet, vejledning individuelt eller i grupper og medikamentel behandling.

Fysiske rammer
Samtaler og undersøgelser foregår på behandlernes kontorer eller i særligt indrettede undersøgelsesrum. 
Redaktør