B395 Ambulatorium for unge

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B395 Ambulatorium for unge
Indgang 20, 1. sal
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød

Tlf: 38 64 65 62
Telefontid: Mandag – Fredag kl. 8-15
E-mail: rhp-B395@regionh.dk

Ledelse

Overlæge Pernille Prahl

Afdelingssygeplejerske Dorte Thomas

Hvem kommer på afsnittet?

Unge i alderen 14-17 år med forskellige former for psykiske lidelser og forstyrrelser. De psykiske vanskeligheder skal være af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle ved privat-praktiserende Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, i den unges hjemkommune eller ved Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).

Det kan f.eks dreje sig om funktionshæmmende:

 • Autisme
 • Depression
 • Angst
 • Tvangslidelser
 • Adfærds- og emotionelle forstyrrelser

Undersøgelse og behandling

Efter det første møde finder vi sammen med dig frem til, hvad der videre skal ske. Et videre undersøgelsesforløb hos det ambulante team, kan bl.a. bestå af:

 • Samtaler
 • Psykiatriske interviews
 • Lægeundersøgelser
 • Psykologisk undersøgelse
 • Evt. blodprøver m.m.
 • Indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere , skolepsykolog, socialforvaltning, skole m.m.

Behandlingen i Ambulatoriet for unge kan bestå af  psykoedukation, samtaler ofte i form af et gruppeforløb og medicinsk behandling. Vi tilstræber et godt samarbejde med de unge og deres forældre/pårørende og samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, UU-vejleder og egen læge.

Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, både på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstad, Nordsjællands Hospital Hillerød og eksternt. Dette er med til at sikre sammenhæng i de forskellige instansers indsats. Vi arbejder bl.a. sammen med  Socialforvaltningen, Skolepsykologer (PPR), Skoler, Sundhedsplejersker og andre psykiatriske centre.

Fysiske rammer

I ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette.

Informationsmateriale

Region Hovedstadens Psykiatris Velkomstmappe

 


Redaktør