B397 Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød
B397 Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn
Indgang 26
Dyrehavevej 50
3400 Hillerød

Sekretariat: 38 64 65 50
Telefontid: Mandag – Fredag kl. 8.00-13.00.

E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.

Er dit barn henvist til BUC i denne periode, er det vigtigt at du overholder jeres aftaler, så dit barn kan få hjælp hurtigst muligt.

Det kan være, at nogle af dine aftaler er omlagt til tele/videomøder. Afsnittet kontakter jer, hvis dette er relevant.

Kommer der ændringer i jeres fremmødeaftaler, vil I blive kontaktet af afsnittet.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe til afsnittet, så tiden kan komme en anden til gode. Afsnittets telefonnummer står på de papirer, I har fået tilsendt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Husk også at kigge i e-boks for at holde dig ajour med informationer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Venlig hilsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.Ledelse
Afsnitsledende overlæge Birgitte Clasen-Linde
Afdelingssygeplejerske Christine Haarslev

Kort beskrivelse
Afsnittet foretager udredning og behandling af børn i alderen 6-13 år med alle former for psykiske vanskeligheder med stor kompleksitet. Nogle forløb foregår ved ambulante besøg, mens andre ligeledes omfatter en dagindlæggelse af barnet.
Personalet består af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver, fysioterapeut og lægesekretær. Herudover har vi medicin-, sygeplejerske-, pædagog- og psykologstuderende.
Dagafsnittet har 8 pladser samt tilknyttet intern skole, Stubbevangskolen. Børnene møder i afsnittet hverdage fra kl. 8:15-13:00 (fredag til 12:30). 

Udredning og behandling
Under forløbet observeres, undersøges og behandles barnet på afsnittet. Der vil blive foretaget samtaler, psykologiske undersøgelser og en overordnet lægeundersøgelse af barnet. Endvidere vil barnets opvæksthistorie blive gennemgået forældrene, og udredningen kan ved behov suppleres med fx hjemmebesøg eller observation i barnets hjemskole.
Behandlingen består af miljøterapi, familierådgivning, psykoedukation samt støttende samtaler med barnet. Herudover understøttes udredning og behandling af løbende forældresamtaler, en familieaktivitet med deltagelse af søskende samt tilbud om deltagelse i forældregruppe. Derudover kan evt. tilbydes mere specifikke terapeutiske tilbud eller medicinsk behandling. I dagafsnittet arbejdes miljøterapeutisk, dvs. at barnets hverdag organiseres og struktureres på en måde, der støtter barnet til bedst mulig udvikling. 
Hensigten med forløbet er at afdække, beskrive og arbejde med barnets vanskeligheder for derved at kunne vurdere det fremtidige støtte- og behandlingsbehov.

Forløbet
En dagindlæggelse varer typisk 6-10 uger. Ambulante forløb aftales individuelt.
Ved dagindlæggelse modtager barnet undervisning 15 lektioner ugentligt på Stubbevangskolen. Undervisningen tilrettelægges individuelt.
Ved dagindlæggelse tilbydes transport til og fra hjemmet/fritidsordning og afsnittet. 
I slutningen af udrednings- og behandlingsforløbet får forældre og barn en tilbagemelding, og der afholdes et netværksmøde. 

Barnets journal
I journalen beskriver vi barnets vanskeligheder samt behandlingstiltag og effekt af denne. 
Under forløbet dokumenteres samtaler, undersøgelser og øvrige elementer af udredningen og behandlingen løbende af det tværfaglige personale. 
Redaktør