B102 Døgnafsnit for spiseforstyrrelser

Kontakt
B102 Døgnafsnit 
Bispebjerg Bakke 30, indg. 17
2400 København NV

Telefon: 38 64 10 33
Sekretær på sengeafsnit: 38 64 10 33
Sengeafsnit: 38 64 10 31​
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.

​Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Maj-Britt Glen Lauritsen ​
Afdelingssygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B102 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
 
Hvem kommer på afsnittet?
Børn og unge op til 18 år, som skal undersøges og behandles i et intensivt forløb for en svær spiseforstyrrelse og evt. en anden psykiatrisk diagnose. Barnet eller den unge kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til forældreansvarsloven eller psykiatriloven. ​
 
Besøgstid​
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.
​ 
Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.
 
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde med barnet/den unge og dennes forældre. Nogen forældre er medindlagte.​​
 
Barnet/den unge observeres, undersøges og behandles i dagligdagen i afsnittet. Undersøgelsen og behandlingen består af ernæring, miljøterapi, individuelle psykiatriske, psykologiske undersøgelser og samtaler, forældresamtaler, gruppeterapi, fysioterapi, medicin, psykoedukation og vejledning til henholdsvis barnet/den unge og dennes forældre.​
 
Formålet er at tilbyde behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og den adfærd den giver.​​
 
Nogle børn/unge har brug for et intensivt indlæggelsesforløb, dette af forskellige årsager. Her vil der være mulighed for at blive indlagt i den skærmede enhed.
 
Ved indlæggelsen kobles der et team på barnet/den unge og dennes familie. ​​Teamet består af en forløbsansvarlig og en medbehandler, som enten er læger eller psykologer, to miljøterapeuter som er sygeplejerske og pædagog, samt en fysioterapeut. Udover disse faggrupper, er der en diætist, social og sundhedsassistent, socialrådgiver, skolelærer, sekretærer og serviceassistenter ansat. 
 
​​​Under indlæggelsen tilbydes undervisning i den interne skole eller i afsnittet. ​​

 Specielle funktioner
Afsnittet har højtspecialiseret funktion i Region Hovedstaden for børn og unge med svære spiseforstyrrelser.​​ 

Afsnittet har en udgående funktion - et mobilteam. Teamet består pt. af en sygeplejerske og en pædagog.
 
Fysiske rammer
Afsnittet har i alt plads til 10 patienter, 9 døgnindlagte patienter samt en dagplads/udslusningsplads. Afsnittet rummer en skærmet enhed, hvor der kan være op til 3 af de indlagte patienter.  Herudover er der flere fællesrum i afsnittet, samt flere hyggelige udenomsarealer.​
 
Afsnittet rummer ikke særskilte faciliteter for forældrene, men vi har et mindre familierum, som vi deler med vores naboafsnit. Her kan forældre trække sig tilbage, når deres barn sover eller blot har brug for ro. Familierummet har køkkenfaciliteter, hvor forældre kan lave kaffe og the, opbevare, varme og spise medbragt mad. Her er tv, spil og ugeblade til fri afbenyttelse. ​

 
Informationsmateriale
​Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som indeholder:​
  • Velkomstbrev​
  • Husorden
  • Patientrettigheder​​
Er der ​noget, du mangler svar på, kan du altid kontakte personalet i afsnittet, eller vente til næste familiesamtale, hvor I er samlet. 
​​​

Redaktør