B102 Døgnafsnit for spiseforstyrrelser

Kontakt
B102 Døgnafsnit 
Bispebjerg Bakke 30, indg. 17
2400 København NV

Telefon: 38 64 10 33
Sekretær på sengeafsnit: 38 64 10 33
Sengeafsnit: 38 64 10 31​
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.


  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

​Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Maj-Britt Glen Lauritsen ​
Afdelingssygeplejerske Rikke Weinreich Mortensen.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B102 tilbyder vi mulighed for at du/dit barn kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/dit barns forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/dit barns faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
 
Hvem kommer på afsnittet?
Børn og unge op til 18 år, som skal undersøges og behandles i et intensivt forløb for en svær spiseforstyrrelse og evt. en anden psykiatrisk diagnose. Barnet eller den unge kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til forældreansvarsloven eller psykiatriloven. ​
 
Besøgstid​
Der er fri besøgstid i Region Hovedstadens Psykiatri, selvom der kan være undtagelser på visse afsnit. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.
​ 
Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.
 
Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde med barnet/den unge og dennes forældre. Som udgangspunkt har man altid en forældre medindlagt under indlæggelsen.​​
 
Barnet/den unge observeres, undersøges og behandles i dagligdagen i afsnittet. Undersøgelsen og behandlingen består af ernæring, miljøterapi, individuelle psykiatriske, psykologiske undersøgelser og samtaler, forældresamtaler, gruppeterapi, fysioterapi, medicin, psykoedukation og vejledning til henholdsvis barnet/den unge og dennes forældre.​
 
Formålet er at tilbyde behandling, støtte og konkret vejledning med henblik på, at familien kan opnå tryghed og kompetence til at hjælpe deres barn/den unge til at få mere kontrol over de spiseforstyrrede tanker og den adfærd den giver.​​
 
Nogle børn/unge har brug for et intensivt indlæggelsesforløb, dette af forskellige årsager. Her vil der være mulighed for at blive indlagt i den skærmede enhed.
 
Ved indlæggelsen kobles der et team på barnet/den unge og dennes familie. ​​Teamet består af en forløbsansvarlig og en medbehandler, som enten er læger eller psykologer, to-tre miljøterapeuter som er sygeplejerske og pædagog, samt en fysioterapeut. Udover disse faggrupper, er der en ernæringsassist, en diætist, en socialrådgiver og en skolelærer ansat. Der er også sekretærer og serviceassistenter ansat. 
 
Specielle funktioner
Afsnittet har højtspecialiseret funktion i Region Hovedstaden for børn og unge med svære spiseforstyrrelser.​​ 

Afsnittet har en udgående funktion - et mobilteam. Teamet består pt. af en sygeplejerske og en pædagog, der kører hjem og hjælper spisning i gang i hjem,met. Dette er en vigtig del af behandlingen.
 
Fysiske rammer
Afsnittet har i alt plads til 10 patienter, 9 døgnindlagte patienter samt en dagplads/udslusningsplads. Afsnittet rummer en skærmet enhed, hvor der kan være op til 3 af de indlagte patienter.  Herudover er der flere fællesrum i afsnittet, samt flere hyggelige udenomsarealer.​
 
Afsnittet rummer ikke særskilte faciliteter for forældrene, men vi har et mindre familierum. Her kan man have samtale med vores tilknyttede forældrementor, opholde sig, men ens barn er i skole eller afholde besøg, som man ikke ønsker afholdt i afsnittet. Familierummet har køkkenfaciliteter, hvor forældre kan lave kaffe og the, opbevare, varme og spise medbragt mad. Her er tv, spil og ugeblade til fri afbenyttelse. ​
 
Informationsmateriale
​Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som indeholder:​
  • Velkomstbrev​
  • Husorden
  • Patientrettigheder​​
  • Samt en del pjecer om bl.a. mobilteam, spiseforstyrrelser, det at være indlagt.
  • Internetkoder, så du og dine forældre kan gå på nettet i afsnittet.
  • B102 familiemappe, der beskriver forskellige forhold, der gælder i afsnittet. 
Er der ​noget, du mangler svar på, kan du altid kontakte personalet i afsnittet, eller vente til næste familiesamtale, hvor I er samlet. 
​​​


Redaktør