​​​​​​​​​​

B103 Døgnafsnit for unge

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
B103 Døgnafsnit for unge
Bispebjerg Bakke 30, indg. 16B (sekretariat), indg. 16C stuen (sengeafsnittet)
2400 København NV

Sekretær tlf.: 38 64 10 45/ 38 64 10 46
Sengeafsnit tlf.: 38 64 10 43
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.
Ved ankomst til samtaler rettes henvendelse til sekretær på 1. sal.​​​

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.
 
Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Marie Louise Charlotte Max Andersen
Oversygeplejerske Hanne Bregnegaard.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B103 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 

Hvem kommer på afsnittet?
Unge i alderen 14 - 17 år som skal undersøges eller behandles for psykiske lidelser.​

Besøgstid
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​
 
Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.

Undersøgelse og behandling
Undersøgelse og behandling foregår i tæt samarbejde med den unge selv og forældrene.​​ 
 
De unge observeres, undersøges og behandles ud fra miljøterapeutiske principper i dagligdagen i afsnittet, og der tilbydes undervisning i intern skole.​​ 
 
Undersøgelsen kan bestå af samtaler med den unge, psykiatriske og psykologiske undersøgelser, observationer i afsnittet og skolen samt samtaler med forældrene.

 
Behandlingen kan bestå af miljøterapi, samtaler, gruppeterapi, psykoedukation, fysioterapi, vejledning til den unge og forældre og medicin.

Fysiske rammer
De 8 døgnpatienter har eget værelse med eget bad og toilet. Herudover er der fællesområder med bla. dagligstue, spisestue og skole samt et stort indgangsparti med aktivitetsmuligheder. Vi har desuden en have. 
 
Afsnittet rummer ikke særskilte faciliteter til forældrene.​ 

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.

Redaktør