B104 Intensivt døgnafsnit for unge

​Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
B104 Intensivt døgnafsnit for unge
Bispebjerg Bakke 30, indg. 16A
2400 København NV

Sekretær tlf.: 38 64 10 60
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.

Sengeafsnit tlf.: 38 64 10 58

Ved ankomst til samtaler rettes henvendelse til sekretæren i stueetagen, lokale 16.017.

E-mail (sikker mail)

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Eva Ann-Sofie Saldeen 
Afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje​​.

Hvem kommer på afsnittet?
Unge i alderen 14 - 17 år. Målgruppen er psykotiske unge, og andre psykisk syge unge, der har brug for intensiv behandling i et beskyttet miljø. 
Der modtages både frivilligt indlagte patienter og patienter indlagt uden samtykke i henhold til Psykiatriloven eller Forældreansvarsloven.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B104 tilbyder vi mulighed for, at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 

Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning.
Skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 

Besøgstid
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Hospitalspræst
Hvis du eller dit barn har brug for at tale med en præst, mens I er tilknyttet afsnittet, kan I her finde mere information om hvornår præsten er til stede på Bispebjerg Hospital.

Undersøgelse og behandling
Under indlæggelsen vil patienten blive undersøgt for psykiske lidelser og behandlet herfor. Dette omfatter samtaler med læger, psykolog, sygeplejerske, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut og socialrådgiver. Behandlingen er medicinsk, miljøterapeutisk og med evt. terapiforløb.​

Specielle funktioner
Afsnittet har højt specialiseret funktion i Region Hovedstaden for behandlingsresistente psykotiske lidelser og komplekse affektive tilstande.​

Fysiske rammer
​Afsnittet har 8 pladser. Alle patienter har eneværelse med bad. Der er dagligstue, skolestue, køkken, samt ny renoveret lukket have med fitness redskaber.​​ Vi har også et sanserum.

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.


 


 

Redaktør