B203 Døgnafsnit for unge

​Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B203 Døgnafsnit for Unge
Nordstjernevej 19
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 07 96
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.


E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Annette Taastrøm
Afsnitsleder pædagog Rikke Mathiassen​

Besøgstid 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B203 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
Se skolens egen hjemmeside: ​http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp​.
Der tilbydes undervisning til det fyldte 18 år, såfremt kommunerne giver betalingstilsagn for hertil.

Hvem kommer på afsnittet? 

Unge i alderen 14 - 17 år. De unge kan have forskellige psykiatriske lidelser og henvises primært ved mistanke om psykose, debuterende skizofreni, svær depression, evt. komorbid udviklingsforstyrrelse fx Aspergers Syndrom eller personlighedsforstyrrelse evt. med selvskadende adfærd. 

Undersøgelse og behandling 
Døgnindlæggelse fra mandag kl. 08.00 til fredag kl. 13.30. I særlige tilfælde kan en ung være på afsnittet i weekenden. ​​I weekenden er vi sammenlagt med vores andet døgnafsnit 206

Længden på et undersøgelses- og behandlingsforløb er individuelt. 

Den unge observeres, undersøges og behandles i dagligdagen på afsnittet. Behandlingen vil som regel bestå af psykiatrisk og psykologisk undersøgelse, miljøterapi, medicinsk behandling og familievejledning. ​

Fysiske rammer
Afsnittet råder over i alt 8 døgnpladser samt et kreativitetsrum. Fællesarealer består af dagligstue, spisestue, TV-stue, køkken, badeværelser og værksted. Der er desuden tilknyttet en stor have til afsnittet. ​

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.



Redaktør