B204 Intensivt døgnafsnit for unge og retspsykiatri for unge

Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B204 Intensivt døgnafsnit for Unge
Nordstjernevej 21
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 05 62 
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00. 

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.

Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Sophia Nikolajsen
​Afdelingssygeplejerske Annika Rasmussen

Besøgstid 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B204 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
Se skolens egen hjemmeside: ​http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp​.

Hvem kommer på afsnittet? 
Unge alderen 14 - 17 år som pga. angst, forpinthed, suicidalfare og/eller selvskade har brug for den ro, struktur og forudsigelighed som et lukket afsnit giver. ​​
De unge indlægges til observation og behandling for mistanke eller allerede konstateret psykiatrisk lidelse, fortrinsvis psykotiske tilstande, herunder skizofreni eller svær depression, svær personlighedsforstyrrelse eller svær spiseforstyrrelse. ​
Afsnittet er også et ungdomsretspsykiatrisk afsnit, der varetager en højtspecialiseret funktion, herunder surrogatfængsling, mentalobservationer samt afsoning af dom.

Undersøgelse og behandling 
Den unge kan være frivilligt indlagt, tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt. Indlæggelsestiden varierer fra få dage til 3-6 måneder. ​​
Afsnittet er et lukket afsnit, hvilket betyder, at miljøet er meget roligt og struktureret med en høj grad af sikkerhed for patienterne, personalet og de besøgene. Pleje og behandling er præget af kontinuitet og forudsigelighed. ​​
Behandlingen består af medicinsk behandling, terapuetiske samtaler og kognitiv miljøterapi. I visse tilfælde er det som led i behandlingen nødvendigt at anvende tvang i henhold til Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
​​Medicinsk behandling bruges, når den unge er vurderet som psykotisk, svær depressiv eller så angst eller forpint, at medicin kan hjælpe den unge til at udholde sin situation.​​
​På afsnittet er der opgaver og pligter som borddækning, opvask,  kagebagning mm. Desuden er der aktiviteter som værksted, bordtennis, gåture m.m. Sygeplejen er også fokuseret på fysiske aktiviteter og træning samt socialfærdighedstræning.​​

Specielle funktioner​
Retspsykiatrisk funktion

Afsnittet er også et ungdomsretspsykiatrisk afsnit, der varetager en højtspecialiseret funktion, herunder surrogatfængsling, mentalobservationer samt afsoning af dom.​

Fysiske rammer
Afsnittet har 8 enestuer med eget bad og toilet. Der er desuden dagligstue med tv, spisestue og køkken samt værksted og motionsrum. 

Der er også en have, som giver mulighed for boldspil, bevægelse og frisk luft. Den unge vil gradvis få øget mulighed for udgang til kiosk og gåture på sygehusets område samt hjemmebesøg. ​

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.

Redaktør