B205 Akutafsnit

Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B205 Akutafsnit
Nordstjernevej 21
2600 Glostrup

Tlf. 38 64 03 50
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00. 

E-mail (sikker mail). 


  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Ledelse 
Afsnitsledende overlæge Helene Grønning
Afdelingssygeplejerske Camilla Simonsen


Besøgstid 
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​

Hvem kommer på afsnittet? 

Børn og unge under 18 år, der har brug for akut psykiatrisk behandling og støtte hele døgnet. ​​

Barnet eller den unge kan have forskellige alvorlige psykiatriske lidelser, herunder svær depression, psykotiske tilstande, belastningsreaktioner, traumatiske kriser, have affektanfald eller være selvmordstruet.​

Undersøgelse og behandling 

Barnet/den unge kan være frivilligt indlagt eller tvangsindlagt og vil inden for det første døgn blive tilbudt undersøgelse af en speciallæge. ​​

Indlæggelsen varer få dage, og derefter vil barnet/den unge enten kunne udskrives, henvises til ambulant undersøgelse eller blive overflyttet til et specialiseret afsnit på et af de børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden.​​

I tæt samarbejde med forældre og pårørende vil barnet/den unge under indlæggelsesforløbet blive, undersøgt og behandlet i sin dagligdag i afsnittet. Behandlingen består af samtaler, undersøgelse, miljøterapi og medicinsk behandling, såfremt der er behov for dette.

​​Der er på afsnittet en fastlagt dagsplan, som bl.a. indeholder fysiske aktiviteter, spil, tv og film o.lign.. Det vil altid aftales med den enkelte, om de har ressourcer til at deltage. 

Fysiske rammer

Afsnittet har 10 enkeltværelser med bad og toilet, og et par af værelserne har plads til medindlagte forældre.​

Der stiles mod at skabe et trygt og sikkert miljø på afsnittet, og indretningen af akutafsnittet er sket med størst muligt hensyn til patientsikkerhed.

​​I den akutte fase kan særlige hensyn være relevante. Det vil ind imellem være nødvendigt at skærme mod selvskade og udadrettet vold, og akutafsnittet er indrettet til at kunne håndtere dette.​​​

Badeværelserne er indrettede med selvmordsforebyggende foranstaltninger som fx integrerede armaturer, skabe, og bruser.​​

Afsnittet er indrettet, så det fremstår lyst, venligt og imødekommende. Der er lagt vægt på, at indretningen understøtter et trygt og sikkert miljø med bl.a. bløde møbler, som ikke kan volde større skade, og som samtidig er behagelige at sidde i og former sig efter den enkelte.​​​

Et særligt lyskoncept er integreret på sengestuer og fællesområder. Belysningen kan ændres i intensitet og farve, hvilket kan være medvirkende til at hjælpe de unge til en bedre døgnrytme og hermed et bedre søvnmønster.

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.


Redaktør