B206 Døgnafsnit for unge

Kontakt 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B206 Døgnafsnit for Unge
Nordstjernevej 10
2600 Glostrup


Telefonnumre
Sekretærer: 38646508/38646565
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.

Miljø kontor: 38646577

E-mail: rhp-buc-b206@regionh.dk

​Afsnitsledelse:
Overlæge Vibeke Høg Bille
Afd. Sygeplejerske Marlene Gjelstrup

Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B206 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
Se skolens egen hjemmeside: ​http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp​.​


​Åbningstider:
Døgnindlæggelse fra mandag kl 8.00 til fredag kl 13.30

Som udgangspunkt er de unge hjemme i weekenden.

I weekenden er vi sammenlagt med afsnit B203.

I særlige tilfælde kan en ung være på afsnittet i weekenden.

Fysiske rammer:

Vi råder over 8 døgnpladser, de unge har eget værelse, der er 4 toiletter og bad, som er fælles.

Fælles arealer: dagligstue, spisestue, aktivitetsrum, kreativitetsrum, køkken og stor have.​​

Redaktør