B206 Døgnafsnit for unge

Kontakt 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
B206 Døgnafsnit for Unge
Nordstjernevej 10
2600 Glostrup 

Telefonnumre
Sekretærer: 3864 6565
Telefontid: Dagligt 9.00-15.00.

Miljø kontor: 38646577

E-mail (sikker mail).

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse.  
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


​Afsnitsledelse:
Afsnitsledende overlæge Annette Taastrøm
Afsnitsleder pædagog Rikke Mathiassen​

Udredning og behandling 
Ungdomsafsnittet er et åbent afsnit med plads til 8 døgnindlagte unge i alderen 14-17 år. De unge indlægges gennemsnitlig i 8 uger med henblik på tværfaglig udredning og behandling.

Personalet består primært af  læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver. Gennem aktiviteter og samtaler vil den unge blive undersøgt og behandlet for de symptomer den unge har, som giver funktionsnedsættelse i dagligdagen.
Vi er et afsnit, der lægger stor vægt på familieinddragelse gennem et struktureret indlæggelsesforløb fra starten af indlæggelsen, hvor vi snakker med forældrene ved ugentlige samtaler. Når forløbet er færdigt holder vi et møde med alle de eksterne samarbejdspartnere her i blandt kommunen, hvor den videre støtte til den unge planlægges.


Skole og undervisningsmuligheder under indlæggelse
I forbindelse med opholdet på afsnit B206 tilbyder vi mulighed for at du/patienten kan få skoleundervisning, hvor undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine/patientens forudsætninger, behov og din alder. 
Formålet med undervisningen er at vedligeholde og styrke dit/patientens faglige niveau, være behjælpelige ved afholdelse af prøver og tests samt have kontakt til UU-vejleder. Der arbejdes også med at genvinde lysten til at gå i skole. 
Undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om sygehusundervisning, og skolerne er organisatorisk tilknyttet de respektive kommuner. Gennem undervisningen observeres den enkelte elevs faglige ressourcer og sociale kompetencer. Disse observationer ligger til grund for skoleudtalelse til journal og forældre. Såfremt forældre giver samtykke, sendes udtalelsen endvidere til elevens egen skole. 
Se skolens egen hjemmeside: ​http://hospitalsskolen.skoleporten.dk/sp​.​


Åbningstider:
Døgnindlæggelse fra mandag kl 8.00 til fredag kl 13.30. Som udgangspunkt er de unge hjemme i weekenden. I weekenden er vi sammenlagt med afsnit B203. I særlige tilfælde kan en ung være på afsnittet i weekenden.

Fysiske rammer: 
Vi råder over 8 døgnpladser, de unge har eget værelse, der er 4 toiletter og bad, som er fælles.

Fælles arealer: dagligstue, spisestue, aktivitetsrum, kreativitetsrum, køkken og stor have.​​

Informationsmateriale
Ved indlæggelse får man udleveret en velkomstmappe som bl.a. indeholder:
Velkomstbrev
Husorden
Patientrettigheder.
Redaktør