​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ADHD

Her på siden er tre hovedoplæg omkring ADHD. Oplæg der giver en forståelse for, hvad diagnosen ADHD er, årsager, genetik, miljømæssige faktorer s​amt medicinsk behandling.  Hver film har en lille indholdsfortegnelse, så man kan orientere sig i filmens indhold på forhånd.

Efterfølgende findes temaet "Basale behov og pædagogiske værktøjer på tværs af diagnoser", der giver inspiration og konkret hjælp til, hvordan man kan støtte sit barn i almindelige hverdagsfunktioner. 

En stor del af de børn, unge og familier vi møder i BUC vil i en kortere eller længere periode have brug for særlig støtte fra kommunen. Du får i oplæggene omkring ”samarbejde med kommunen”, nederst på siden, en introduktion til den mest centrale lovgivning på området. Husk at du altid kan rette henvendelse til din kommune, hvis du har behov for råd og vejledning.
Oplæggene er af varierende længde – fra ca. fire til ca. 20 minutter.


Hør om: Hvad betyder ADHD - hvad er hyppigheden - hvad indebærer diagnosen - hvad er kriterierne for diagnosen - et klinisk overblik - hvilke problematikker gælder for hhv. småbørn, skolebørn og unge med ADHD - lidt om ADD - hvilke andre sygdomme kan optræde sammen med ADHD - hvad er prognosen senere i livet - hvad indebærer en børne-og ungdomspsykiatrisk udredning? Oplægget varer 13 minutter.


Hør om: Hvorfor får man ADHD - genetiske faktorer - biologiske faktorer - miljømæssige faktorer. 


Hør om: Behandlingen er helhedsorienteret - medicinsk behandling er altid et supplement - effekten af medicinsk behandling - de forskellige præparater - om methylphenidat og bivirkninger hertil - medicinkontroller - medicinsk behandling står aldrig alene.
Basale behov, søvn og pædagogiske værktøjer

Samarbejdet med kommunenMerudgifter (på vej) ​​

Skole og PPR (på vej) ​​​​ ​

Redaktør